Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "PRAKTIČNA REŠENJA U PRAKSI SPROVOĐENJA JAVNIH NABAVKI, IZVRŠENJA UGOVORA I POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PREKO PORTALA": 23. februar 2021. godine


Kompanija Paragraf je 23. februara 2021. godine održala vebinar sa temom "Praktična rešenja u praksi sprovođenja javnih nabavki, izvršenja ugovora i postupak zaštite prava preko Portala".

Na vebinaru su kroz predavanje kombinovano sa uporednim - praktičnim prikazima primera rada na novom Portalu javnih nabavki, bile prikazane najvažnije obaveze i aktivnosti naručilaca i ponuđača u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su u primeni od 1.7.2020. godine i stavovima nadležnih organa.

Predavači na vebinaru su bili:

Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN.

Teme vebinara su bile sledeće:

KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA

• Određivanje kriterijuma i dokaza u pogledu kapaciteta ponuđača,

• Ocena dostavljenih dokaza o ispunjenosti kriterijuma - važenje i validnost,

• Dokazivanje ispunjenosti kriterijuma kod grupe ponuđača,

• Korišćenje kapaciteta drugih subjekata;

NOVI OSNOVI ZA IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

• Dodatna dobra, usluge ili radovi, povećanje obima nabavke,

• Nepredviđene okolnosti,

• Promena ugovorne strane,

• Obaveza obaveštavanja o izmenama ugovora;

POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PONUĐAČA PREKO PORTALA JAVNIH NABAVKI

• Aktivna legitimacija,

• Obaveštavanje i dostavljanje dokumenata,

• Računanje rokova i postupanje naručioca.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 23.02.2021.