Zastava Bosne i Hercegovine

PRAKTIČNA PRIMENA PRAVILA O TRANSFERNIM CENAMA U PRAKSI I PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA DO 4. AVGUSTA 2020. GODINE: Paragraf organizuje vebinar i radionicu u Beogradu - 16. juna 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje jednodnevnu radionicu "Praktična primena pravila o transfernim cenama u praksi i podnošenje Izveštaja o transfernim cenama do 4. avgusta 2020. godine", kao i vebinar na istu temu

Radionica je posvećena pravilima o transfernim cenama, koje nastaju u transakcijama između povezanih lica, i obavezama koje obveznici imaju po tom osnovu prilikom sastavljanja poreskog bilansa.

S tim u vezi, učesnici će moći da se upoznaju sa najvažnijim aspektima ovih pravila, a biće i u prilici da čuju veliki broj instruktivnih saveta u vezi sa sastavljanjem izveštaja o transfernim cenama.

Radionica je namenjena poreskim savetnicima, računovođama, finansijskim direktorima, kao i svim ostalim licima koja imaju obavezu sastavljanja izveštaja o transfernim cenama.

Radionica će biti održana u Beogradu - 16. juna 2020. godine, Hotel Prag, ul. Kraljice Natalije br. 27, a istoga dana biće održan i vebinar.

Od tema izdvajamo:

  • Povezana lica iz člana 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • Obaveza dostavljanja izveštaja o transfernim cenama
  • Uslovi za dostavljanje izveštaja u skraćenom obliku
  • Odobravanja zajmova i kredita između povezanih lica – uticaj na poreski bilans
  • Metode za utvrđivanje cena "van dohvata ruke"
  • Korekcije prihoda i rashoda po osnovu transfernih cena u poreskom bilansu

Predavači:

  • Mihailo Laković, poreski savetnik
  • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Detaljne informacije o Radionici i vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Praktična primena pravila o transfernim cenama u praksi i podnošenje Izveštaja o transfernim cenama do 4. avgusta 2020. godine".

Izvor: Redakcija, 31.05.2020.