Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Rok za reprogram poreskih dugova za privredna društva i preduzetnike koji nemaju više od dva miliona dinara duga biće produžen sa 24 na 60 meseci. Poreski obveznici ne moraju imati obezbeđenje ukoliko dug iznosi 200.000 dinara za fizička lica, odnosno 1,5 miliona dinara za pravna lica. Kamata koja se plaća je u visini referentne kamatne stope, a novina je i to da ukoliko se reprogramirane rate plaćaju na vreme, svakih 12 meseci omogućen je otpis 50 odsto kamate na plaćeni deo duga


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji produžava se rok za reprogram duga za preduzeća čija dugovanja ne prelaze iznos od dva miliona dinara.

Predlogom zakona će biti omogućeno da oni koji su do sada imali pravo da sa Poreskom upravom sklope dogovor o reprogramu duga u roku od najviše 24 meseca, sada imaju rok od 60 meseci. Ta preduzeća moraju da plaćaju tekuće obaveze, kao i dugovanja iz prethodnih godina.

Kamata na poreski dug biće u iznosu referentne kamatne stope koja je sada 4,25 odsto.

Porez će moći da se plati predajom stvari, odnosno kompenzacijom, ali i konverzijom poreskih dugova u vlasnički udeo u kapitalu poreskog dužnika. Ko će moći da koristi ove beneficije, određivaće Vlada Republike Srbije, dok će procedura biti definisana posebnim aktima.

Predloženo je i povećanje iznosa poreskog duga za koji firma ili građanin koji ulaze u reprogram obaveza neće morati da pribavljaju nikakva sredstva obezbeđenja (hipoteku, zaloge, menice, bankarske garancije). Tako firmi koja duguje do 1,5 milion dinara, a građaninu koji ima poresko dugovanje do 200.000 dinara, poreznici više neće tražiti nikakvo obezbeđenje. Do sada je firmama koje ulaze u reprogram traženo sredstvo obezbeđenja za dug preko milion, a građanima preko 100.000 dinara.

Otpis dugova će se odobravati poreskim dužnicima koji redovno izmiruju dugove i tekuće obaveze, tako što se, po isteku 12 meseci redovne isplate, otpisuje 50 odsto kamate. Oni koji pre vremena otplate zaostale obaveze moći će da računaju na otpis kompletne kamate.

Svi dužnici koji sada imaju aktivan program reprograma duga moći će da podnesu zahtev za odlaganje po novim uslovima.
Predlog zakona predviđa i da Poreska uprava ima obavezu da samo dva puta godišnje objavljuje spiskove poreskih dužnika, a do sada je ta obaveza postojala na svaka tri meseca.

Izvor: Vebsajt Beta, 22.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija