Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU: Poskupelo osiguranje za sve kategorije vozila


Vozači od početka 2023. godine plaćaju skuplju polisu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti. Kako osiguravači kažu, nove cene su veće za 12 do 15%, a usklađene su sa Narodnom bankom Srbije. Kao glavni razlog podvlače inflaciju i poskupljenje auto-delova.

U proseku, u zavisnosti od jačine vozila i premijskog stepena, skok premije za auto-osiguranje, u odnosu na prošlu godinu je od 1.700 do 3.500 dinara. Iz kuća za tehnički pregled kažu da je od ove godine osiguranje poskupelo za petinu. U Udruženju osiguravača Srbije objašnjavaju da poskupljenje važi za sve kategorije motornih vozila.

- Osnovni razlog je inflacija na svetskom nivou, koja je dovela do drastično većih cena rezervnih delova za vozila, radnog časa u servisima kao i polovnih delova, što su reperne cene za utvrđivanje cene polise AO - kažu u Udruženju.

- Pored toga, sve više je hibridnih vozila čiji su rezervni delovi znatno skuplji i podložniji kvarenju, kao na primer baterije. To takođe utiče na cenu polise.

Ovo je prvo poskupljenje od 1. jula 2014. godine i dodaju da ako se na ove argumente doda i rast cena na malo od pre osam-devet godina, novim cenama se u stvari premija po ovom osnovu vraća na nivo od pre osam godina.

Prema rečima Snežane R, prilikom nedavnog registrovanja auta, u njenom slučaju pošto je auto prevela na svoje ime, platila je za oko 50 EUR veću sumu, od prethodnog vlasnika.

- Umesto njegovih 12.229, mene je koštalo više od 18.000 dinara - kaže ona.

- Da je ostao prethodni vlasnik, registracija za to vozilo zapremine 1.560 kubika koštala bi svakako za oko 3.000 dinara manje. Poskupele su i takse u MUP.

Kada su u avgustu prošle godine osiguravajuće kuće poskupele ovu uslugu za 22%, Narodna banka Srbije je tražila da se cene vrate, smatrajući podizanje nepravednim prema građanima. Kako su sada odgovorili, ovo poskupljenje je odobreno.

- Krajem prošle godine, dali smo prethodnu saglasnost na minimalnu tarifu premije osiguranja od auto-odgovornosti saglasno Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 - odluka US) - kažu u NBS.

- Udruženje osiguravača Srbije nam je podnelo zahtev, kao i obrazloženje za to povećanje.

Prilikom odlučivanja o davanju saglasnosti uzeli smo u obzir uticaj inflatornih kretanja u kontinuitetu i projekcije inflatornih kretanja u narednom periodu, na povećanje iznosa šteta i realno smanjenje premije osiguranja, kao i očekivanja Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije o primetnom rastu nematerijalnih šteta i drugih šteta na licima u bliskoj budućnosti i otežanim uslovima poslovanja između ostalog i zbog poskupljenja usluge reosiguranja od auto-odgovornosti.

U avgustu 2022. godine društva za osiguranje su samoinicijativno povećala premiju osiguranja od auto-odgovornosti, bez obaveštavanja NBS.

- I to u iznosu koji je značajno veći od povećanja premije izazvanog povećanjem minimalnog iznosa premije na koji je NBS dala saglasnost - kažu u centralnoj banci.

- Donete su regulatorne mere kojima su društva za osiguranje obavezana da ubuduće obaveste Narodnu banku Srbije o izmenama tarife premija tog osiguranja 60 dana pre planirane izmene.

Narodna banka Srbije smatra da će povećanje minimalne cene doprineti stabilnosti tržišta osiguranja, kao i zaštiti korisnika usluge osiguranja. Kako objašnjavaju, sada će biti obezbeđen i viši iznos sredstava za izmirenje obaveza iz ugovora o osiguranju od auto-odgovornosti. Stvaraju se uslovi za povećanje najnižih suma osiguranja na koje može biti ugovoreno osiguranje od auto-odgovornosti, saglasno Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju, a što će povećati stepen zaštite korisnika usluge osiguranja u najtežim slučajevima.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt eKapija, 19.01.2023.
Naslov: Redakcija