Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

TEMATSKA OTVORENA VRATA U KNJAŽEVCU - KAKO OBEZBEDITI EFIKASNOST I PRAVIČNOST U IZVRŠNOM POSTUPKU?, 5. FEBRUARA 2020. GODINE


U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Knjaževcu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Tematska otvorena vrata u Knjaževcu - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? biće održana u sredu, 5. februara 2020. godine, od 17.00 - 18.30h, u Osnovnom sudu u Knjaževcu, Kej, Dimitrija Tucovića 5, sudnica br. 6.

Učesnici:

  • Nova uloga sudova u izvršnom postupku - glavni izazovi - Sanja Sokolović, Sudija Osnovnog suda u Knjaževcu
  • Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju - dosadašnja iskustva javnih izvršitelja - Javni izvršitelj TBD
  • Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom - Goran Mitrović, direktor udruženja Narodni parlament
  • Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku - Uroš Poluga, Viši pravni savetnik, USAID Projekat vladavine prava
  • Moderator: Sofija Mandić, pravna savetnica Centra za pravosudna istraživanja CEPRIS.

Prijave su otvorene do utorka, 04. februara 2020. godine, na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/3069755.

Izvor: Vebsajt Otvorena vrata pravosuđa, 22.1.2020.
Naslov: Redakcija