Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Kritike na rad pravosuđa ne doprinose jačanju instituta pravne države


Povodom izrečenih ocena od strane predstavnika državnih institucija o radu sudskih i tužilačkih organa, Upravni odbor Advokatske komore Srbije saopštava da ovakve ocene ne doprinose jačanju instituta pravne države i ostvarivanju zajedničkog cilja - društva zasnovanog na vladavini prava. Dosledno poštovanje principa podele vlasti, kao temelja moderne države i uspostavljanje valjanih mehanizama za obezbeđivanje njihove međusobne ravnoteže, jeste uslov bez kojeg se ne može ostvariti funkcionalna, pravna država.

Advokatska komora Srbije poziva sve vršioce vlasti da pokažu viši stepen odgovornosti prema društvu, suzdržanost i odmerenost prilikom davanja ocena o radu pravosudnih organa i delovanje unutar svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije ukazuje da odluku o snazi i validnosti dokaza prikupljenih od strane policije, može suvereno doneti samo sud ili drugi organ postupka na način propisan zakonom i u to se pravo ne sme dirati jer se na taj način dira u prava svih nas - građana ove države.

Advokatska komora Srbije izražava svoju zabrinutost ovakvim stanjem stvari i smatra da bi i predstavnici sudijske i tužilačke organizacije morali da ulože više napora u pravcu obezbeđivanja svoje nezavisnosti i samostalnosti u radu, koja je pod znakom pitanja više decenija unazad.

Advokatura, kao samostalna i nezavisna profesija, koja uvek pred državnim organima zastupa interes pojedinca - građanina, uvek će pružiti podršku naporima za jačanje instituta pravne države jer samo pravna i slobodna država može u punom kapacitetu ostvariti svoje interese i interese svojih građana.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Srbije, 21.01.2020.
Naslov: Redakcija