Zastava Bosne i Hercegovine

OBJAVLJEN PRVI NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: Rok za komentare i sugestije 8. februar 2019. godine


Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji prvi Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 i poziva sve zainteresovane da se upoznaju sa tekstom Nacrta i daju svoje komentare.

U cilju formulisanja teksta radne verzije Akcionog plana za Poglavlje 23, naročito se imalo u vidu da izmene na pravi način reflektuju prelazna merila, uvažavaju ocene ispunjenosti aktivnosti koje je dao Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, dostavljene priloge od strane odgovornih subjekata navedenih u Akcionom planu za Poglavlje 23, kao i uočene teškoće u realizaciji i praćenju sprovođenja realizacije aktivnosti.

Povodom revidiranog Nacrta, Ministarstvo pravde će organizovati okrugle stolove, a prvi će biti 5. februara 2019. godine.

Svoje komentare i sugestije na Prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 dostavite najkasnije do 8. februara 2019. godine na adresu iva.kovacevic@mpravde.gov.rs.

Revizija Akcionog plana - pravosuđe Preuzimanje

Revizija Akcionog plana - borba protiv korupcije Preuzimanje

Revizija Akcionog plana - osnovna prava Preuzimanje

Pregled procesa revizije sa mapom inkluzivnosti Preuzimanje

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 21.01.2019.
Naslov: Redakcija