Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU " NOVI REŽIM ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I AKTUELNOSTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU": 22. decembar 2020. godine


Kompanija Paragraf je održala 22.12.2020. godine vebinar sa temom "Novi režim zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i aktuelnosti u oblasti radnih odnosa u javnom sektoru".

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim izmenama propisa koji uređuju režim zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2023. godine, sa odlaganjem početka primene seta zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru i Zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i sa aktuelnim i najčešće postavljanim pitanjima u oblasti radnih odnosa u javnom sektoru. Takođe, učesnici su mogli da se upoznaju i sa novim parametrima za obračun i isplatu plata i drugih ličnih primanja od 1. januara 2021. godine.

Predavači na vebinaru su bili:

Ranko Jerković,pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru",

Bojana Jakšić Kovačević, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

Aleksandra Vićovac, saradnik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

NOVI REŽIM ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

• Uslovi pod kojima korisnik javnih sredstava može izvršiti prijem u radni odnos na neodređeno vreme bez posebnih saglasnosti, počevši od 1. januara 2021. godine,

• Broj zaposlenih na određeno vreme i radno angažovanih po drugim osnovima van radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava, bez posebnih saglasnosti, počevši od 1. januara 2021. godine,

• Postupak za zasnivanje radnog odnosa,

• Propisi o radnim odnosima čija primena se odlaže za 1. januar 2022. godine i propisi čija primena se nastavlja i u 2021. godini,

• Rad od kuće u javnom sektoru,

• Odgovornost poslodavca i zaposlenog u pogledu mera za sprečavanje širenja zaraze;

NAJČEŠĆA PITANJA IZ OBLASTI OSTVARIVANJA PRAVA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA U JAVNOM SEKTORU

• Jubilarna nagrada,

• Solidarna pomoć,

• Minuli rad,

• Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada,

• Godišnji odmor,

• Privremena sprečenost za rad;

OBRAČUN PLATA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

• Propisi o platama čija se primena odlaže za 1. januar 2022. godine,

• Izmene propisa koji utiču na obračun plata,

• Primena nove minimalne cene rada,

• Parametri za obračun plate i drugih primanja u 2021. godini,

• Ograničenje isplata nagrada, bonusa i drugih primanja u 2021. godini.

Kompanija Paragraf planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 22.12.2020.