Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni predlozi zakona o potvrđivanju više međudržavnih sporazuma. Doneta Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac–Lojane.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, kako bi se stvorili uslovi za bilateralni razvoj i proširenje ekonomskih, naučnih i tehničkih kontakata u cilju rešavanja regionalnih i globalnih ekoloških problema.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji i uputila ga Narodnoj skupštini.

Na sednici je usvojen Zaključak o obrazovanju radne grupe za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama. Radna grupa fokusiraće se na dva zasebna vida nasilja u školama – vršnjačko i nasilje prema zaposlenima, izvršiće neophodnu analizu trenutnog stanja i predložiti reforme koje bi omogućile uspostavljanje efikasnog sistema suzbijanja nasilja.

Neophodno je primeniti najadekvatniji mehanizam za prevenciju i rešavanje već nastalih slučajeva nasilja u školama, uz obaveznu međusobnu saradnju svih relevantnih institucija – škola, pravosuđa, centara za socijalni rad, udruženja roditelja i nevladinog sektora.

Na sednici je usvojena Strategija zaštite potrošača za period 2019–2024. godine, kako bi se obezbedila potpunija zaštita potrošača u skladu sa najboljom evropskom praksom i unapredio sistem njihove zaštite, kao odgovor novim izazovima svetskog tržišta.

Vlada je donela Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije.

Cilj ovog dokumenta je postizanje efikasnijeg korišćenja postojeće turističke ponude u našoj zemlji i umanjenje deviznog odliva, stimulacija boravka domaćih turista i produženje prosečnog broja noćenja u Republici Srbiji.

Na sednici je usvojeno Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Austrije u Republici Srbiji.

Otvaranjem Konzulata Austrije u Novom Sadu i imenovanjem počasnog konzula, stvoriće se uslovi za proširenje bilateralne saradnje u oblastima trgovine, investicija, turizma, kulture, obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Kvalitet konzularne zaštite biće unapređen, kao i međudržavni odnosi Srbije i Austrije.

Izvor: Vebsajt Vlade, 20.12.2019.
Naslov: Redakcija