Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA, USLOVIMA ZA NJENO UMANJENJE, KAO I O KRITERIJUMIMA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA UTICAJ FIZIČKIH LICA NA ŽIVOTNU SREDINU: Fizička lica ipak neće plaćati ekološku taksu u iznosu od 1200 dinara


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopuni Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 89/2019 - dalje: Uredba), pa građani Srbije ipak neće plaćati eko taksu od 1.200 dinara na godišnjem nivou, kako je bilo definisano u prvobitnoj verziji ovog dokumenta.

Taj namet je bio predviđen kao obaveza od 1. januara 2020. godine međutim zbog negativne reakcije javnosti, nakon što je objavljena ova informacija članovi kabineta Ane Brnabić su se predomislili i izbrisali ovu kategoriju.

To praktično znači da po izmenjenoj Uredbi građani Srbije neće biti tretirani kao zagađivači životne sredine, kako je bilo određeno u prvobitnoj Uredbi što povlači i plaćanje nameta od 1.200 dinara po kalendarskoj godini, odnosno 100 dinara mesečno.

Da će se nešto menjati najavila je prošle subote novinarima premijerka Ana Brnabić, koji su od nje zatražili objašnjenje kako će se i ko će plaćati ovaj novi namet.

- Nema govora da će građani plaćati paušalno oko 100 dinara mesečno ili 1.200 dinara godišnje eko taksu od 2020. godine. Mi ćemo u ponedeljak precizirati tu Uredbu na osnovu koje su se pojavili novinski članci. Mi jesmo ove godine menjali Uredbu da bi se eko taksa, pre svega za preduzeća i kompanije plaćala na način koji je transparentniji i da to ne bi bio parafiskalni namet za privredu koja posluje u Srbiji - rekla je Brnabić.

Za nju je ovo bio veliki propust radne grupe i Ministarstva ekologije koje je spremalo ovaj dokument i zatražila je da se odredba koja se odnosi na fizička lica izbaci iz dokumenta. Nije prihvatila da se novom Uredbom jasnije definiše koja domaćinstva bi imala obavezu da plaćaju ovaj namet, odnosno da eko taksu neće plaćati oni građani koji imaju centralno grejanje i ne utiču na zagađenje životne sredine. Zbog toga su fizička lica izbačena iz Uredbe kao obveznici plaćanja eko takse, pa je i naziv dokumenta promenjen i svi članovi koji su se odnosili na ovu kategoriju.

Predsednica Vlade je uvela praksu da se za svaki od dokumenata koji Vlada donosi pripremi analiza i obrazloženja zašto se to radi. U ovom slučaju ona smatra da ta priprema nije dobro urađena. Pored dela koji se odnosi na fizička lica iz Uredbe su brisani još neki delovi. Reč je o onim koja se odnose na delatnosti koje imaju srednji uticaj na životnu sredinu i to u oblasti poljoprivrede, pa tako kao zagađivači neće više biti tretirani oni privrednici koji uzgajaju konje, kamile, lame, ovce i koze. Pored toga, precizirani su i neki delovi koji se odnose na prerađivačku industriju, pa će se tako kao zagađivači tretirati proizvođači tekstilnih vlakana čiji kapacitet je manji od 10 tona na dan.

Izvor: Vebsajt Kurir, 18.12.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija