Zastava Bosne i Hercegovine

RASKID UGOVORA S MOBILNIM OPERATOROM BEZ DODATNOG PLAĆANJA: Pretplatnik ovo pravo stiče nakon što ga operator obavestio o poskupljenju, odnosno o izmeni ugovora koja bitno menja uslove na štetu korisnika


Pretplatnik ima pravo da raskine ugovor s mobilnim operatorom koji jednostrano promeni cenu usluge i u tom slučaju nema obavezu da plati troškove raskida.

To je saopštila Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Pretplatnik ovo pravo stiče nakon što ga operator obavestio o poskupljenju, odnosno o izmeni ugovora koja bitno menja uslove na štetu korisnika.

Operator ima obavezu da najmanje mesec dana unapred obavesti korisnika o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i o pravu pretplatnika da ugovor raskine pre isteka perioda na koji je zaključen.

U slučaju da pretplatnik koji se opredeli za raskid ugovora želi da zadrži postojeći broj, on se može obratiti drugom operatoru sa zahtevom za prenos broja, a operator sa kojim je raskinuo ugovor je dužan da mu to omogući, navodi u saopštenju RATEL.

Izvor: Vebsajt B92, 17.11.2021.
Naslov: Redakcija