Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI IZMENA SETA ZAKONA U OBLASTI ENERGETIKE I RUDARSTVA


Ministarstvo energetike i rudarstva, čini se, pozabaviće se životnom sredinom. Kako je resorna ministarka Zorana Mihajlović najavila, počeće sa radom na izmenama zakona u ovom sektoru, jer je to važno kako bi naša zemlja imala zdraviju životnu sredinu.

Uz to, tako će stvoriti veću mogućnost da privuče sredstva iz fondova EU.

Na konferenciji o Zelenoj ekonomiji, ministarka Mihajlović je istakla da je u planu izmena Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon), Zakona o efikasnom korišćenju energije ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013), Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 i 95/2018 - dr. zakon), kao i da se radi na novom Zakonu o obnovljivim izvorima energije.

- Važno je da manje koristimo ugalj i da se okrećemo drugim izvorima energije - ukazala je Mihajlović. - Svaka promena u Srbiji nije jednostavna stvar i zahteva politički i ekonomski konsenzus, velika ulaganja, ali i promenu zakonodavstva. Treba povećati i unaprediti sistem energetske efikasnosti. Tu postoji dosta posla za državu, ali i energetske kompanije.

Ministarka je istakla i da Srbija ide ka tome da bude skladište energije, da kroz nju prolaze naftovodi, gasovodi, prenos struje jer je država koja ima tako nešto pre svega je, politički stabilna.

- U narednom periodu će nam faliti struje, jer se Srbija razvija i sadašnji kapaciteti neće moći da podmire buduće potrebe - ispričala je ministarka Mihajlović. - Svaka ideja o revitalizaciji ili izgradnji novih hidroelektrana značiti dovoljno energije za sve. Poslednjih deset godina troškovi izgradnje solarnih elektrana i vetroparkova pali što pokazuje da je ta energija postala konkurentna proizvodnji električne energije iz uglja.

Država će ići ka uvođenju e- energetike i e - rudarstva, kako bi se potvrde, licence, i druge dozvole izdavale u maksimalnom roku od 30 do 35 dana, što će, kako je dodala Mihajlović, uticati na stvaranje povoljnijih uslova za investiranje i doprineti boljoj efikasnosti.

Izvor: Vebsajt Novosti, 17.11.2020.
Naslov: Redakcija