Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 - "Sl. glasnik RS", br. 141/2020: • Od 24.11.2020. godine zaključno sa 3.12.2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.), trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 05.00 časova narednog dana •


Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 141/2020 - dalje: Uredba o izmeni i dopuni Uredbe) doneta je na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 68/2020).

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe stupa na snagu 24.11.2020. godine.

Ovom uredbom se određuju odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Izmenom i dopunom člana 9v Uredbe počev od 17.11.2020. godine zaključno sa 1.12.2020. godine, radno vreme prodavnica i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 05.00 časova narednog dana.

Takođe dodat je novi član 9g prema kojem izuzetno od odredaba člana 6. stav 3, člana 7. stav 2. i člana 8. stav 2. ove uredbe, u periodu počev od 24. novembra 2020. godine zaključno sa 3. decembrom 2020. godine, radno vreme:

- ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.),

- trgovinskih centara,

- pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i

- priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću

ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 05.00 časova narednog dana.

Izvor: Redakcija, 20.11.2020.