Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "UPRAVLJANJE IMOVINOM U JAVNOJ SVOJINI": 20. novembar 2020. godine


Kompanija Paragraf je održala 20.11.2020. godine vebinar sa temom "Upravljanje imovinom u javnoj svojini".

Učesnici vebinara su se upoznali sa postupkom upisa javne svojine jedinica lokalne samouprave i svojine javnih preduzeća i društva kapitala, čiji su osnivači Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i jedinice lokalne samouprave, imajući u vidu da 31.12.2020. godine ističe rok za podnošenje zahteva za upis predmetne imovine, kao i sa posledicama koje mogu nastati ukoliko zahtev za upis ne bude podnet do naznačenog datuma. Takođe, predmet vebinara su bile i brojne nedoumice i problemi u praksi koji se odnose na upravljanje imovinom u javnoj svojini, prava i obaveze korisnika i imalaca prava korišćenja, evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini, pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup imovine koja je u javnoj svojini, građevinsko zemljište i ozakonjenje objekata u javnoj svojini.

Predavači na vebinaru si bili:

• Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

• Bojana Jakšić Kovačević, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

ODNOS JAVNIH PREDUZEĆA I NJIHOVIH OSNIVAČA

• Propisi koji uređuju odnos javnih preduzeća i njihovih osnivača,

• Upravljanje imovinom javnih preduzeća i ovlašćenja osnivača,

• Načini finansiranja javnih preduzeća i ulaganja od strane osnivača,

• Program poslovanja javnih preduzeća i uplata dela dobiti u budžet,

• Evidencija nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini;

OBLICI I PREDMET JAVNE SVOJINE

• Pravni aspekt javne svojine,

• Imaoci prava javne svojine,

• Korisnici i imaoci prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini,

• Građevinsko zemljište u javnoj svojini,

• Ulaganje građevinskog zemljišta u kapital javnih preduzeća;

RASPOLAGANJE IMOVINOM U JAVNOJ SVOJINI

• Odnos Zakona o javnoj svojini i Zakona o planiranju i izgradnji,

• Pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup stvari u javnoj svojini,

• Upis javne svojine u katastar i rok za podnošenje zahteva,

• Ozakonjenje objekata u javnoj svojini,

• Problemi u praksi i najčešće greške prikazani kroz primere.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 20.11.2020.