Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: Jedan od članova napustio Fiskalni savet


Vladimir Vučković više nije član Fiskalnog saveta, potvrdio je predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.

Kaže da je Vučković otišao u privatni sektor i da te dve funkcije nisu spojive.

"Odlučio je da napusti Fiskalni savet pošto je prihvatio posao u privatnom sektoru, a sva dalja procedura (za izbor novog člana) je na Narodnoj skupštini Republike Srbije", rekao je Petrović.

Inače, Fiskalni savet ima tri člana. Pored Petrovića, kao predsednika, član tog tela je i Nikola Altiparmakov.

Fiskalni savet ustanovljen je 2011. godine Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019). Mandat članovima Fiskalnog saveta traje šest godina.

Izvor: Vebsajt RTV, 21.10.2020.
Naslov: Redakcija