Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJAVLJIVANJE PRIHODA OSTVARENOG IZ INOSTRANSTVA: Ukoliko lica ne podnesu poreske prijave i ne izmire svoje obaveze, propisane su prekršajne kazne po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao i krivično delo Poreske utaje shodno Krivičnom zakoniku


Poreska uprava Republike Srbije nedavno je uputila apel svim fizičkim licima koja ostvaruju prihode iz inostranstva, a nisu platila porez, da to sama učine.

Poreska uprava navela je u saopštenju da je na osnovu podataka o uplatama iz inostranstva i podnetih poreskih prijava ustanovila da mnoga lica koja ostvaruju prihode na društvenim mrežama, poput jutjubera, influensera, lica koja se bave klađenjem na internetu i izdavanjem stana na dan, nisu poštovala poreske propise odnosno - nisu platila porez.

A kako se tretira neispunjavanje obaveza i kako se to kažnjava, objašnjeno je iz Poreske uprave.

Kako je rečeno, ukoliko i pored poziva, koji je Poreska uprava uputila, ova lica ne podnesu poreske prijave i ne izmire svoje obaveze, propisane su prekršajne kazne po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019), kao i krivično delo Poreske utaje shodno Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019).

Lice koje ne prijavi prihode iz inostranstva snosi sankciju novčane kazne od 5.000 do 150.000 dinara. Ukoliko lice ne uplati porez utvrđen u poreskoj prijavi, odnosno rešenjem Poreske uprave, kazniće se i novčanom kaznom u iznosu od 50 odsto utvrđenog poreza, a ne manje od 5.000 dinara.

"Krivičnim zakonikom propisano je krivično delo poreske utaje za lice koje u nameri da potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o stečenim prihodima, ne prijavi stečeni prihod, ili u istoj nameri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza", naveli su iz Poreske uprave.

Ako iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi milion dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina i novčanom kaznom.

Ukoliko iznos ove obaveze prelazi pet miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do osam godina i novčanom kaznom.

Kad iznos obaveze prelazi petnaest miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do deset godina i novčanom kaznom.

Izvor: Vebsajt B92, 20.10.2020.
Naslov: Redakcija