Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IMENOVANJE ZA ČLANA ETIČKOG ODBORA VISOKOG SAVETA SUDSTVA: Rok za podnošenje prijava do 27. septembra 2021. godine


Pozivaju se sudije i sudije u penziji da podnesu prijavu za imenovanje za: člana Etičkog odbora Visokog saveta sudstva.

Na osnovu člana 13. alineja 20. Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010, 88/2011, 106/2015 i 76/2021) i člana 17. Pravilnika o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 89/2021)

Visoki savet sudstva objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za imenovanje za člana Etičkog odbora Visokog saveta sudstva

Pozivaju se sudije i sudije u penziji da podnesu prijavu za imenovanje za:

- člana Etičkog odbora Visokog saveta sudstva.

I

Za člana Etičkog odbora Visokog saveta sudstva može biti imenovan sudija odnosno sudija u penziji koji:

- je obavljao sudijsku funkciju najmanje 15 godina,

- nije disciplinski kažnjavan i

- nije prekršio Etički kodeks sudija.

II

Mandat člana Etičkog odbora traje tri godine.

Članu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva iz reda sudija umanjuje se priliv predmeta i mesečna norma u sudu u kome vrši funkciju u procentu koji utvrdi Visoki savet sudstva.

III

Zainteresovane sudije i sudije u penziji koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva mogu podneti prijavu uz koju je potrebno dostaviti podatke iz lične i radne biografije.

Rok za podnošenje prijava je počev od 17. septembra 2021. godine do 27. septembra 2021. godine na adresu: Visoki savet sudstva, Resavska 42, Beograd ili na e-mail: ana.calovska@vss.sud.rs.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 17.09.2021.
Naslov: Redakcija