Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO PROSVETE: Omogućiti studentima da školarinu plate u više rata, produžiti rok za upis master studija za dve nedelje, a za upis doktorskih studija mesec dana, da se omoguće dva apsolventska roka


Ministarstvo prosvete preporučilo je visokoškolskim ustanovama da omoguće studentima da školarinu plate u više rata, ali i istaklo da o smanjenju cene školarina treba da se razgovara u okviru svakog fakulteta pojedinačno.

Ministarstvo je poručilo da će se na starije godine studija na budžet i dalje upisivati studenti koji imaju 48 ESPB bodova.

Fakultetima je preporučeno i da produže rok za upis master studija za dve nedelje, a za upis doktorskih studija mesec dana, da se omoguće dva apsolventska roka, da se uslovi za upis viših godina studija prilagode otežanim uslovima…

Ovo je odgovor Ministarstva prosvete na zahteve studenata državnih univerziteta o kojima se razgovaralo poslednjih nedelja, a u kojima su učestvovali studenti, predstavnici univerziteta, Ministarstva prosvete i Vlade Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Novosti, Lj. B., 18.09.2020.
Naslov: Redakcija