Zastava Bosne i Hercegovine

USLOVI ZA POKRETANJE POSLOVANJA JEDNAKI SU ZA DOMAĆE I STRANE INVESTITORE


Na internet stranici Državnog sekretarijata SAD (engl. U.S. Department of State), na kojoj se objavljuju godišnji izveštaji o investicionoj klimi u više od 170 država, objavljen je i ovogodišnji Izveštaj o investicionoj klimi za Srbiju (engl. 2020 Investment Climate Statements: Serbia).

Ove izveštaje pripremaju ekonomski službenici u američkim ambasadama i diplomatskim misijama širom sveta, sa ciljem pružanja pomoći američkim kompanijama u donošenju poslovnih odluka utemeljenih na detaljnoj analizi različitih uslova na stranim tržištima, kao što su: otvorenost i ograničenja za strane investicije, pravni sistem, transparentnost, rešavanje sporova, industrijske politike, zaštita intelektualne svojine, državna preduzeća, korupcija, političko i bezbednosno okruženje.

Izveštaji ističu i napore zemalja, čiju investicionu klimu analiziraju, na reformi poslovnog okruženja, kao i eventualne prepreke američkim investicijama, čijim rešavanjem bi se pobolјšala investiciona klima odnosne ekonomije, konkurentnost uslova poslovanja, izgradnja zdravog poslovnog okruženja, te stvaranje većih mogućnosti za američke investicije.

U izveštaju koji se odnosi na Srbiju navodi se da je poslednjih nekoliko godina došlo do poboljšanja investicione klime u zemlji, zahvaljujući makroekonomskim reformama Vlade Republike Srbije, većoj finansijskoj stabilnosti, poboljšanoj fiskalnoj disciplini, te procesu pristupanja Evropskoj uniji, kojim se podstiču promene regulatornog okvira za poboljšanje poslovnog okruženja.

Ukazuje se i na poboljšanje ranga Srbije u poslednjem izveštaju Svetske banke (engl. 2020 Doing Business), u kojem je ona pozicionirana na 44. mestu u svetu po tzv. lakoći poslovanja. Posebno su istaknute značajne zakonodavne reforme koje je Srbija sprovela u cilju otklanjana nedostataka sistema za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

U odeljku "Olakšavanje poslovanja" (engl. Business Facilitation) navodi se da je registracija privrednih subjekata u nadležnosti Agencije za privredne registre, čija je internet stranica dostupna i na engleskom jeziku. Posebno je istaknuto da su uslovi za pokretanje poslovanja u Srbiji jednaki za domaće i strane investitore.

U odeljku "Transparentnost regulatornog sistema" (engl. Transparency of the Regulatory System), navodi se i da Agencija za privredne registre vodi Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, kao jedinstvenu, javnu, elektronsku bazu podataka o stvarnim vlasnicima.

Integralni tekst Izveštaja o investicionoj klimi u Srbiji možete pronaći na linku:

Izvor: Vebsajt APR, 17.09.2020.
Naslov: Redakcija