Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA PERIOD 2023 - 2028. GODINE, SA PRATEĆIM AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2023 - 2024. GODINE: Rok za sugestije 5. septembar 2023. godine


U toku je postupak izrade nove Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije sa pratećim Akcionim planom za njeno sprovođenje.

Javna rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, sa pratećim akcionim planom održaće se u periodu do 5. septembra 2023. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije na Predlog Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period 2023 - 2028. godine, sa pratećim akcionim planom za period 2023 - 2024. godine dostavljaju se Ministarstvu pravde na adrese elektronske pošte: ivana.todorovic@mpravde.gov.rs i milica.pavlovic@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina 22-26.


Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 16.08.2023.
Naslov: Redakcija