Zastava Bosne i Hercegovine

NA PORTALU e-UPRAVA MOGU SE PRETRAŽIVATI LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA


Na portalu e-Uprava, u delu e-Usluga, za sve posetioce dostupna je opcija koja se odnosi na pretraživanje medicinskih sredstava, odnosno lekova.

Usluga je dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji korišćenjem internet aplikacije www.alims.gov.rs putem koje možete odabrati opciju "pretraživanje medicinskih sredstava", koja je namenjena svim građanima.

Internet aplikacija, koja omogućava pretraživanje baze, nalazi se na sajtu Agencije za lekove i meicinska sredstva. Navedena aplikacija omogućava pretraživanje medicinskih sredstava po različitim kriterijumima po predlagaču, nazivu, generičkom nazivu, proizvođaču, kategoriji i broju rešenja.

Takođe, bazu za pretraživanje, možete naći i na portalu e-uprave. Neophodno je samo da na sajtu u delu "usluge" odaberete polje "zdravlje", a zatim deo "zdravstvena zaštita". Tu će vam se zatim ponuditi brojne opcije, potrebno je samo da izaberete željenu.

U polje za pretragu izaberite ključ za pretragu. Odnosno predlagač, naziv, generički naziv, proizvođač, kategorija i broju rešenja, a zatim ukucajte podatak koji tražite.

Klikom na dugme "pretraži", pojaviće se sva medicinska sredstva sa izabranim kriterijumima. Nakon, tog odaberite opciju koja vam najviše odgovara, odnosno ponuđeno rešenje koje je slično pretragama koje ste ukucali.

Pretraživanje baze medicinskih sredstava omogućava brže i lakše dobijanje informacija o lekovima. Izborom odgovarajućeg medicinskog sredstva, pojaviće se detaljni podaci o kojem želite da se informišete. Na portalu imate opciju i da se informišete o odobrenim kliničkim ispitivanjima, kao i o preuzimanju otvorenih podataka o generičkim nazivima medicinskih sredstava.

Izvor: Novosti, V. N., 19.08.2021.
Naslov: Redakcija