Zastava Bosne i Hercegovine

SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA: • Na dnevnom redu predlozi odluka i izveštaji iz oblasti socijalne politike i komunalnog sektora •


Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević pred početak sednice Skupštine Grada Novog Sada, izdvojio je nekoliko tačaka dnevnog reda koje se nalaze pred odbornicama i odbornicima. On je naglasio važnost Predloga odluke o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca na teritoriji Grada, kojom se uređuju uslovi i načini rešavanja njihovih stambenih potreba.video icon

Radi se o predlogu Komisije za dodelu stanova da se plaćanje zakupa stanova u zgradi u Ulici Stanoja Stanojevića od strane Grada produži još na deset godina. S obzirom na to da nema mogućnosti otkupa po važećem Zakonu, a samim tim ni trajnog rešenja, gradonačelnik je istakao mogućnost dogovora kojim bi zajednički sa stanarima bila predviđena inicijativa za promenu zakonske regulative, jer trenutna zakonska rešenja na nacionalnom nivou ne dozvoljavaju otkup predmetnih 26 stanova.

Gradonačelnik se zatim osvrnuo na još jednu tačku dnevnog reda iz sfere socijalne politike, a to je predlog za obezbeđivanje prava na naknadu troškova za međumesni prevoz ukoliko je učenik dete samohranog roditelja, čime je predviđeno ostvarivanje prava na naknadu dela troškova međumesnog prevoza u visini od 80% od cene prevoza.

Na dnevnom redu predloženo je i nekoliko tačaka koje se odnose na komunalni sektor, poput izveštaja o realizaciji programa poslovanja nekoliko javnih preduzeća, a gradonačelnik je prokomentarisao izveštaj o poslovanju JGSP "Novi Sad” za prethodnu godinu. Naime, iza tog preduzeća je jedan od najtežih perioda u istoriji, prvenstveno zbog vanrednog stanja koje bilo proglašeno u celoj zemlji, a posledica je skoro duplo manje naplaćenih vozih karata za 2020. godinu. S obzirom na aktivno i nepredkidno učešće preduzeća u prevozu zdravstvenih radnika i drugih službi za vreme pandemije, potrošnja goriva je ostala gotovo ista, te su gubici bili neminovni.

"Grad Novi Sad je stao iza svog javnog prevoznika, i čak tri puta uplaćivao subvencije, a veoma smo zahvalni vozačima i svim zaposlenima koji su održavali sistem prevoza, izneli teret na svojim leđima, radili u otežanim uslovima i omogućili da autobusi u Novom Sadu i dalje idu redovno", rekao je gradonačelnik i dodao da je nesporna činjenica da bez subvencija, JGSP "Novi Sad” sa cenom karte od 65 dinara, ne bi mogao da funkcioniše.

Grad Novi sad je obezbedio sredstva i za izgradnju dve nove celine u oviru Centra za socijalni rad u kojem će doći do proširenja kapaciteta. Dva nova objekta biće namenjena za pružanje usluga socijalne zaštite u vidu prihvatilišta za decu i mlade, dnevnog boravka za decu i mlade u riziku i druge usluge socijalne zaštite. Među predloženim odlukama, iz oblasti urbanizma, našla se i izmena pojedinih planova generalne i detaljne regulacije, a gradonačelnik je istakao promenu koja je preduslov za rekonstrukciju zgrade Policijske uprave u Novom Sadu na uglu Ulice braće Jovandić i Bulevara kralja Petra I.

Sednica Skupštine Grada Novog Sada, zbog poštovanja epidemioloških mera, održava se u velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.7.2021.
Naslov: Redakcija