Zastava Bosne i Hercegovine

STRATEGIJA UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. GODINE: • Inicijalni izveštaj Srbije razmatran je 2016. godine i tom prilikom je od Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom dobijeno 32 preporuke, na čijem sprovođenju treba da se radi do podnošenja sledećeg izveštaja 2023. godine •


Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović, rekla je da Srbiju obavezuje Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i da je ratifikacijom 2009. godine ona postala deo unutrašnjeg prava Srbije.

"Paunović je podsetila da je Inicijalni izveštaj Srbije razmatran 2016. godine i tom prilikom naša zemlja je od Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom dobila 32 preporuke, na čijem sprovođenju imamo obavezu da posvećeno radimo do podnošenja sledećeg izveštaja 2023. godine", istakla je Paunović.

"Nadležni državni organi, nezavisne institucije, NOOIS, brojne organizacije civilnog društva u poslednje skoro četiri godine rade na promovisanju ovih preporuka, kao i na njihovoj realizaciji i praćenju", rekla je Paunović.

Kako je istakla, resorno ministarstvo ugradilo je ove preporuke i u Strategiju za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine ("Sl. glasnik RS", br. 44/2020).

Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa NOOIS pripremila je dopunjenu analizu sprovođenja dobijenih preporuka. Prva analiza predstavljena je krajem 2018. godine, a danas sumiramo šta je urađeno tokom 2019. i 2020. godine, objasnila je Paunović, dodajući su ova kancelarija i NOOIS, pored predstavljanja analize, zajedno uradili i Konvenciju za osobe sa invaliditetom u lako čitljivom formatu.

I ova analiza pokazuje da se na najvećem broju preporuka posvećeno radi, to su preporuke koje zahtevaju kontinuitet u postupanju, a odnose se na zapošljavanje osoba sa invaliditetom, suzbijanje diskriminacije, položaj žena sa invaliditetom, položaj dece sa invaliditetom, pristupačnosti i slično.

Paunović je objasnila da je Analiza ukazala i na značaj preporuka koje se odnose na situacije rizika, te da je u slučaju pandemije virusa KOVID-19 demonstrirano na najbolji način koliko je važno da upravljanje rizikom bude inkluzivno, a mere zaštite pristupačne svim članovima društva.

Očekuje nas još posla na preporukama koje se odnose na jednako priznanje lica pred zakonom, kao i na preporukama koje se odnose na životni standard osoba sa invaliditetom, zaključila je Paunović.

Direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom (NOOIS) Ivanka Jovanović izjavila je da je u Srbiji, u većoj ili manjoj meri, primenjeno 25 ključnih preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom.

Ona je rekla da je za pet meseci, tokom projekta “Ljudska prava za sve”, NOOIS uradio analizu preporuka Komiteta i da je primetno da je povećan procenat prevođenja na znakovni jezik u televizijskom programu, ali to još nije dovoljno.

Jovanović je dodala da je ratifikovan Marakeški sporazum i da su time štampana izdanja postala dostupan osobama sa oštećenim vidom.

Izvor: Vebsajt Kancelarije za ljudska i manjinska prava, 22.7.2021.
Naslov: Redakcija