Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: • Godine života i neophodan staž osnovni su uslovi za većinu ljudi koji planiraju da odu u starosnu ili prevremenu penziju •


Kod invalidske penzije fokus je na postojanju potpunog gubitka radne sposobnosti, umesto navršenih godina života, dok osobe koje žele da koriste porodičnu penziju moraju da vode računa ne samo u pogledu navršenih godina života, već i trajanja bračne zajednice.

Kako objašnjavaju u PIO fondu, zakon uređuje različite osnove osiguranja za različite delatnosti, vrste penzija, pa je i normalno da postoje brojne specifičnosti koje mogu da utiču na obaveze budućih penzionera u pogledu prestanka obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja.

"Starosna i prevremena starosna penzija traže pored ispunjenja uslova i prekid zaposlenja, odnosno samostalne delatnosti. Ipak, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US, 86/2019 i 62/2021) predviđa nekoliko izuzetaka za pojedine kategorije osiguranika. To važi za preduzetnike, osobe na privremeno povremenim poslovima, za stalno ili preko omladinskih zadruga, one koji rade po osnovu ugovora o delu ili autorskih i drugih ugovora ili ih angažuju strani poslodavci koji nemaju predstavništvo u Srbiji, ali je posao za koji se dobija naknada urađen u našoj zemlji", objašnjavaju u Fondu.

Pravila nalažu da pravo na starosnu ili prevremenu penziju bez prestanka osiguranja mogu da ostvare izabrana, imenovana ili postavljena lica, ali i hranitelji. Zakonodavac je pri donošenju ovakve odredbe imao u vidu specifičnosti pojedinih zanimanja kao i činjenicu da bi obaveza potpunog prekidanja dovela u pitanje posao, a u nekim slučajevima i korisnike, posebno kada su u pitanju hranitelji.

"Osiguranici koji su zaposleni u sopstvenom preduzeću mogu da ostvare pravo na penziju tako što će prekinuti radni odnos, uz zadržavanje osnivačkog uloga i prava koja po tom osnovu imaju u firmi. Oni mogu i dalje da rade, s tim što oni koji ne pripadaju izuzetnim kategorijama moraju da ostave makar jedan kalendarski dan u kome neće biti u osiguranju, kako ne bi doveli u pitanje utvrđeno pravo", savetuju u PIO.

Na primer, zaposleni kome je osiguranje prekinuto 10. aprila ne može ponovo da počne da radi 11, već najranije 12. aprila. Samo tako ostvareno pravo neće biti ugroženo kasnijim osiguranjem. Takođe, ovo je i prvi uslov za uspešno ponovno određivanje penzije za one koji po penzionisanju navrše još najmanje jednu godinu staža.

Važno je naglasiti, tvrde u Fondu, da bez obzira na to da li je bilo bez prekida ili sa kratkim prekidom, osobe koje ostvare pravo na starosnu ili prevremenu, mogu na ovaj način da onemoguće sticanje prava na penziju u inostranstvu. Svaka država ima specifične propise u vezi sa prestankom osiguranja, pa je neophodno da se svi koji imaju staž stečen van Srbije u potpunosti na vreme informišu kako bi izbegli neprijatnosti da im zahtev u inostranstvu bude odbijen, iako mu je u Srbiji pravo priznato bez ikakvih problema.

Za invalidske penzionere je prestanak rada neophodan kako bi se steklo pravo na penziju, s obzirom na to da samo potpuni gubitak radne spobnosti garantuje ovu mogućnost. Tako da ovde nema izuzetaka, kao u slučaju starosne. Izuzetak mogu da budu samo osnivači preduzeća koji u njima ne rade i koji mogu da zadrže osnivački ulog u firmi.

Izmenama Zakona o PIO iz 2018. (Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju - "Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018) korisnici invalidske penzije ne mogu ponovo da uđu u osiguranje, ili ako to učine, onda im se preispituje prethodni potpuni gubitak radne sposobnosti i pozivaju se na kontrolni pregled. Ako se na njemu utvrdi poboljšanje zdravstvenog stanja, to može da dovede do prestanka prava na invalidsko primanje.

"Pravo na porodičnu penziju je specifičnije od ostalih i nije uslovljeno prestankom osiguranja", ističu u Fondu.

To znači da članovi porodice umrlog osiguranika mogu da nastave da rade, ali im se penzija neće isplaćivati dok su u radnom odnosu. Za ovo pravilo postoji izuzetak koji se odnosi na visinu primanja po članu porodice koji se ostvaruje na osnovu ugovora o delu ili na privremeno-povremenim poslovima. Taj iznos ne može da bude viši od najniže osnovice osiguranika zaposlenih u vreme uplate doprinosa. Koliko je to, mogu da provere na šalterima Fonda.

Kako bi izbegli mogućnost neosnovane isplate penzija, koja kasnije mora da se vrati, trebalo bi odmah da obaveste Fond o svom radnom statusu, a takođe je važno da prestane i osiguranje u inostranstvu, ako postoji.

Specifičnost postoji samo kod profesionalnih vojnih lica i policijskih službenika, jer oni mogu da izgube samo sposobnost za profesionalnu vojnu ili policijsku službu, ali ne i za potpuni gubitak radne sposobnosti. Zato oni i pošto se penzionišu mogu opet da se zaposle ili da imaju samostalnu delatnost.

Izvor: Vebsajt Novosti, 22.7.2021.
Naslov: Redakcija