Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI: Za poslodavce u Srbiji od 10. avgusta 2020. godine obavezan plan o primeni preventivnih mera


Poslodavci u Srbiji prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2020 - dalje: Pravilnik), koji je stupio na snagu 11. jula ove godine, u obavezi su da do 10. avgusta ove godine donesu plan primene preventivnih mera koji će obuhvatiti mere i aktivnosti za sprečavanje epidemije, zaduženja za primenu i kontrolu sprovođenja preventivnih mera, kao i postupanje u slučaju pojave zarazne bolesti.

 Pravilnik, koji je usvojen uz konsultacije sa članicama Privredne komore Srbije, propisuje preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti. Pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad, izuzev rada na terenu i rada od kuće.

Obaveze poslodavca obuhvataju primenu preventivnih mera na svakom radnom mestu u radnoj okolini, a naročito na obezbeđivanje pisanih instrukcija i uputstava o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije, a koja sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti. U skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, poslodavac je dužan da izvrši preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih, kao i da sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija što uključuje redovnu dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog prostora.

Primena preventivnih mera uključuje i obezbeđivanje dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku, redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad, vođenje evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi.

Plan će obuhvatiti i izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima, organizovanje i obezbeđivanje redovnog uklanjanja otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem.

U slučaju pojave zarazne bolesti kod svojih zaposlenih, obaveza poslodavca je da obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito da se prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen, redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava. Obavezno je i poštovanje procedura ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, korišćenje propisanih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada.

Precizno definisanje pravca kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije, organizovanje stroge kontrole kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen, svođenje kontakata zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima na minimum uz propisane mere zaštite takođe treba da bude deo plana primene preventivnih mera, kao i uređenje drugih obaveza i odgovornosti u vezi sa praćenjem i kontrolom primene mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Plan će obuhvatiti i obaveze zaposlenih u sprovođenju preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvali svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih. To podrazumeva namensko korišćenje propisanih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i pažljivo rukovanje sa istim kako se ne bi ugrozila bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica, dodatnu brigu o ličnoj higijeni uz redovno i pravilno pranje ruku, razdvajanje lične odeće od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela, kao i obavezno obaveštavanje poslodavca ukoliko postoji sumnja na simptome zarazne bolesti, kod drugih zaposlenih ili članova porodice.

Obaveze zaposlenih podrazumevaju i da pre početka rada pregledaju svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad, sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izveste poslodavca ili drugo ovlašćeno lice. Zaposleni su u obavezi da pre napuštanja radnog mesta, radno mesto i sredstva za rad ostave u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene i da u skladu sa svojim saznanjima odmah obaveste poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njihovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 10.07.2020.
Naslov: Redakcija