Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Uveden elektronski način podnošenja ponude na novom Portalu javnih nabavki. Ovo nadalje podrazumeva i elektronsku pripremu ponude i dokazivanje zahtevanih kapaciteta ponuđača, sve to sa minimalnim troškovima za ponuđače


Vrednost javnih nabavki u Srbiji prošle godine premašila je 440 milijardi dinara, a zahvaljujući novom Zakonu o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019), koji je u primeni od 1. jula 2020. godine, transparentnost postupaka i raspolaganja tim novcem biće podignuta na značajno viši nivo. To je prvi korak u vraćanju poverenja u sistem nabavki kroz koji se prometuje nešto više od osam odsto BDP-a Srbije.

Jasmina Marković iz Poslovnog udruženje ponuđača Srbije navodi da nova zakonska rešenja po prvi put uvode elektronski način podnošenja ponude na novom Portalu javnih nabavki.

Ovo nadalje podrazumeva i elektronsku pripremu ponude i dokazivanje zahtevanih kapaciteta ponuđača, sve to sa minimalnim troškovima za ponuđače.

"Ono što je velika prednost na tom novom portalu je kompletno elektronsko podnošenje ponuda i kompletna elektronska komunikacije u postupcima javnih nabavki. Znači, celokupna procedura u postupku javnih nabavki će se odvijati elektronski", objašnjava Markovićeva.

Kako kaže, do sada su te procedure bile jako komplikovane i formlizovane, a da se sada ide na pojednostavljenje postupaka i lakše korišćenje ponuđačima i naručiocima.

"Ponuđači su morali da kopiraju celokupnu dokumentaciju iz postupka sa dva i više registratora, a sada se taj proces dokumentacije sveo na minimum. Svedok će se pozivati samo putem jedne izjave i putem dokumentacije koja će se preuzimati sa portala. Takođe, podnošenje ponuda će biti znato jednostavnije zato što će se ponositi samo putem portala, putem jednog klika kada popune sve podatke koje od njih portal zahteva", objašnjava Markovićeva.

Ona ističe da ovakva rešenja nesumnjivo pojednostavljuju složenu i strogo formalnu proceduru javnih nabavki za sva lica koja se bave poslovima javnih nabavki, bilo da su na strani ponuđača ili naručioca.

Dodaje da je celokupan postupak transparentan i da će sve biti javno objavljeno na Portalu javnih nabavki.

Ističe da će javne nabavke biti podložne kontroli od strane državne revizije, inspekcije i internih revizora, ali i samih građana.

"Portal javnih nabavki je javno dostupan za sve pa i za naše građane. Dovoljno je da uđu na Portal javnih nabavki i vide ko objavljuje koju nabavku, ko je naručilac, koliko je ugovora zaključio, koliko je novca potrošio, sve to sada može da se kontroliše", poručila je Markovićeva.

Izvor: Vebsajt RTS, 15.07.2020.
Naslov: Redakcija