Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: Krajem godine biće predložene izmene koje bi regulisale rad od kuće


U Savezu samostalnih sindikata Srbije očekuju da će krajem godine prilikom razgovora o izmenama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)biti rešen problem rada na daljinu, jer zaposleni koji rade onlajn sada nisu zaštićeni na odgovorajuć način, kaže sekretar Veća SSSS Zoran Mihajlović.

"Rad od kuće je institut koji je u naše zakonodavstvo unet sa Zapada još 2014. godine, ali je tada zamišljen sasvim drugačije, kao mogućnost da mladi bračni parovi koji stvaraju porodicu budu više sa decom i da se tako utiče na natalitet. Međutim, pojavom pandemije to je dobilo sasvim drugi karakter", rekao je Mihajlović Tanjugu.

On je dodao kako su poslodavci rešavajući problem širenja virusa kovida 19, tako što su slali ljude da rade od kuće, ostvarili velike uštede.

"Mi imamo informacije da su pojedine firme napuštale zakupe u poslovnim centrima i prešli na rad na daljinu, čime su uštedeli veliki novac za zakup, kao i za energente, a ti troškovi su prešli na zaposlene koji rade od kuće", rekao je Mihajlović.

Napomenuo je da poslodavci svojim zaposlenima nisu kompenzovali te troškove, jer naše zakonodavstvo nije pratilo trendove u poslednjih godinu i po dana, pa ti radnici nisu ni na koji način zaštićeni.

"Oni su u početku smatrali da im je olakšan posao, ali sada ne dobijaju naknadu za prevoz i topli obrok, a pitanje je i na koji način poslodavac posmatra njihovo radno vreme i da li će ga uopšte imati, jer svakom poslodavcu može da se učini da nisu radili osam sati i da ih pozovu da nešto urade popodne i uveče kada treba da odmaraju", ocenio je.

On je istakao da će, ukoliko u budućnosti radnici na daljinu ne budu zakonom zaštićeni, biti još više zloupotreba nego što ih sada ima.

"Kada radnici nisu dovoljno plaćeni, ni država neće imati koliko treba, jer neće biti uplaćeni odgovarajući porezi i doprinosi. Zato mislim da je krajnje vreme da država stavi takav rad u zakonske okvire kako poslodavci to ne bi zloupotrebljavali i kakao bi radnici bili zaštićen i da svi u tom lancu imaju neku korist", rekao je Mihajlović.

Zaključio je da će SSSS tražiti da se to reguliše zakonom i dodao da će se o toj temi raspravljati krajem godine kada budu formirane radne grupe za izmenu Zakona o radu.

Izvor: RTV, 20.06.2021.
Naslov: Redakcija