Zastava Bosne i Hercegovine

PRILIV STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U SRBIJI PROŠLE GODINE 3,44 MILIJARDE DOLARA


Srbija je privukla 3,44 milijarde dolara stranih direktnih investicija u 2020. godini, što je za više od polovine ukupnih stranih direktnih ulaganja u Jugoistočnoj Evropi u godini pandemije kovid-19, javlja Radio-televizija Srbije.

Prema izveštaju Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj (UNCTAD) koje prenosi RTS, te investicije su dostigle 6,11 milijardi dolara.

Prema dokumentu UNCTAD-a, Srbija zauzima treće mesto među ekonomijama u tranziciji po prilivu stranih direktnih investicija u prošloj godini, a ispred nje su Rusija sa iznosom od 9,7 milijardi dolara i Kazahstan sa 3,9 milijarde dolara.

Globalni tokovi stranih direktnih investicija su lani opali za 35 procenata, pri čemu su ova ulaganja, kako piše u „Izveštaju o svetskim investicijama za 2021. godinu“ tela UN za trgovinu i razvoj sa sedištem u Ženevi, pala na 998,9 milijardi dolara sa 1,5 biliona dolara prethodne godine, usled globalne zdravstvene krize i mera zatvaranja ekonomija širom sveta.

Ulaganja u razvijene privrede su više nego prepolovljena, na 312 milijardi dolara.

U SAD su strane direktne investicije pale za 40 procenata, ali su uprkos tome ponovo privukle najveći iznos od ukupno 156,32 milijarde dolara, u Evropi je zabeležen pad od čak 80 posto, na 72,5 milijardi dolara, u Rusiji pad iznosi 59,8 posto, a u Srbiji 19 procenata.

UNCTAD očekuje da će u tekućoj godini globalne stranih direktnih investicija biti deliumično nadoknađene zahvaljujući oporavku u Aziji.

Od zemalja na regionu, strana direktna ulaganja u Hrvatskoj su dostigla prošle godine 1,3 milijarde dolara, u Albaniji 1,1 milijardu, u Sloveniji i Crnoj Gori po 529 miliona dolara, u Bosni i Hercegovini 371 milion, a u Severnoj Makedoniji 274 miliona dolara.

Ukupna strana direktna ulaganja u ekonomijama u tranziciji iznosila su samo 24,16 milijardi dolara.

Izvor: Danas, 22.06.2021.
Naslov: Redakcija