Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NOVE ZAKONSKE OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI I POSLODAVACA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I IZMENAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE": 22. jun 2021. godine


Kompanija Paragraf je održala 22.06.2021. godine vebinar sa temom "Nove zakonske obaveze organa javne vlasti i poslodavaca u skladu sa novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i izmenama Zakona o zabrani diskriminacije".

Učesnici vebinara su imali priliku da se detaljno upoznaju sa određenim pojmovima i novim institutima u vezi sa diskriminacijom kao što je segregacija, navođenje na diskriminaciju, posredna diskriminacija, uznemiravanje, ponižavajuće postupanje, polno i rodno uznemiravanje, posebnim merama radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju i procenom uticaja pri uvođenju tih mera. Takođe, učesnici su imali priliku i da se detaljno upoznaju sa merama za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnost i politikom jednakih mogućnosti, planskim aktima u oblasti rodne ravnopravnosti i izveštavanju o realizaciji tih akata, obavezama organa javne vlasti i oblastima u kojima se određuju i sprovode opšte i posebne mere, institucionalnim okvirom za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i evidentiranjem i izveštavanjem o ostvarivanju rodne ravnopravnosti. Učesnici su imali priliku da unaprede svoje znanje u vezi sa relevantnim strategijama koje sadrže obaveze, uglavnom organa uprave, ali i drugih aktera u cilju unapređivanja rodne ravnopravnosti.

Predavač na vebinaru je bila:

• Emila Spasojević, master pravnik, načelnica odeljenja za normativne poslove i međunarodnu saradnju, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

Teme vebinara su bile sledeće:

NOVINE U ZAKONU O ZABRANI DISKRIMINACIJE

• Ključni pojmovi u Zakonu o zabrani diskriminacije - lična svojstva, oblici i vrste diskriminacije, segregacija,

• Prava po osnovu ličnih svojstava i obaveze organa javne vlasti i poslodavaca,

• Postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i nadležnost Poverenika,

• Kaznene odredbe,

• Sudska zaštita.

RODNA RAVNOPRAVNOST I OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI I POSLODAVACA

• Pol i rod - isto, slično ili različito,

• Institucionalni okvir - domaći i međunarodni akti u oblasti rodne ravnopravnosti,

• Zakon o rodnoj ravnopravnosti - osnovni pojmovi,

• Politika jednakih mogućnosti - ko je sprovodi,

• Obaveze organa javne vlasti prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti,

• Obaveze poslodavaca prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti.

PRELAZNI REŽIM IZ ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I ODNOS SA ZAKONOM O ZABRANI DISKRIMINACIJE

• Odloženo važenje pojedinih odredaba Zakona o rodnoj ravnopravnosti,

• Sličnosti pojedinih rešenja u oba zakona,

• Dileme i zaključci.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 22.06.2021.