Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Neustavnost odredbe u vezi sa naknadom plate ili zarade roditelju za vreme odsustva s posla radi posebne nege deteta, znači obeštećenje za sve porodice na koje je primenjena ova odredba


Ustavni sud Srbije odlučio je da su neke odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018) koje se odnose na majke koje su rodile decu sa invaliditetom protivustavne, čime je višegodišnja nepravda konačno u potpunosti ispravljena, saopštilo je udruženje "Mame su zakon".

To udruženje je još u februaru 2019. godine podnelo predlog za ocenu ustavnosti pojedinih odredbi tog Zakona.

Ustavni sud je odlučio da nije u saglasnosti sa Ustavom zakonska odredba da se isključuje pravo na naknadu plate ili zarade roditelju za vreme odsustva s posla radi posebne nege deteta, u slučaju da je već ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

"Ukoliko ne bude drugih izmena u vezi sa ovom odlukom Ustavnog suda, to praktično znači da će sve porodice na koje je primenjena ova odredba biti obeštećene", izjavila je predsednica udruženja "Mame su zakon" Tatjana Macura.

Izvor: Vebsajt RTV, 19.04.2021.
Naslov: Redakcija