Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA KONDITORSKIH PROIZVODA ZA OTKUP MLEKA U PRAHU: Propisane vanredne subvencije proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu od 710 dinara po kilogramu


Vlada Republike Srbije utvrdila je vanrednu interventnu meru podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu od 710 dinara po kilogramu, a Uredbom o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu ("Sl. glasnik RS", br. 21/2023 - dalje: Uredba) jeprecizirana procedura odobravanja i kontrole, kao i finansijska sredstva za njeno sprovođenje.

Agroekonomski analitičar Branislav Gulan ocenjuje da se i ovaj potez države može svrstati u “gašenje požara” i ukazuje na nedostatak sistemskih rešenja za jačanje stočarstva i mlekarstva u Srbiji.

U Uredbi je istaknuto da se mera podrške utvrđuje radi efikasnog i pravovremenog sprečavanja ili otklanjanja tržišnih poremećaja prouzrokovanih događajima i okolnostima koji su doveli, odnosno prete da dovedu do poremećaja na tržištu, a za sprovođenje ove mere u republičkom budžetu na razdelu Ministarstva poljoprivrede izdvojeno je 500 miliona dinara.

Pravo na odobravanje podrške u skladu sa ovom Uredbom ostvaruje proizvođač konditorskih proizvoda ako je najkasnije do 31. decembra 2022. godine registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda (šifra delatnosti 10.82), kao i da u Agenciji za privredne registre nije registrovano da ima zabranu obavljanja delatnosti, da je osuđivan zbog privrednog prestupa ili da je u toku postupak likvidacije ili stečaja.

U Srbiji je za obavljanje konditorske delatnosti registrovano ukupno 278 pravnih lica, od kojih je 110 kompanija. Najveći među njima su Atlantic Štark sa 1.091 radnikom, Jaffa Crvenka sa 907 zaposlenih, Pionir iz Subotice sa 623 i požarevački Bambi sa 651 zaposlenim.

Preduslov za korišćenje nove mere podrške je i da konditor ima izmirene dospele obaveze po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja zahteva za odobravanje prava na podršku, da ima važeću ponudu za otkup mleka u prahu proizvedenog od mleka domaćeg porekla izdatu od strane mlekare registrovane za obavljanje delatnosti prerade mleka i proizvodnje sireva, kao i da nije započeo realizaciju otkupa mleka u prahu pre donošenja rešenja kojim se odobrava pravo na podršku u skladu sa ovom Uredbom.

Takođe, mlekara ponuđač i podnosilac zahteva ne smeju da budu povezana lica u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Agroekonomski analitičar Branislav Gulan ocenio je da je i najnovija mera podrške - ovoga puta konditorima za nabavku mleka u prahu domaćeg porekla - samo “gašenje požara” zbog nedostatka sistemskih rešenja.

On podseća da je u korenu potresa koji se dešavaju na domaćem tržištu mlečnih proizvoda to što je proizvodnja mleka u Srbiji “spala” na oko 200.000 mlečnih krava ili pet puta manje nego što ih je bilo pre 10 godina. One su prošle godine proizvele 100 miliona litara mleka manje nego u 2021. godini.

“Nema tog problema koji na duži rok može da reši Uredba. Takođe, mi godišnje trošimo 200 litara mleka po glavi stanovnika, što je među najnižim rezultatima u Evropi. I na kraju krajeva, uvozimo mleko u prahu jer mlekarama domaća sirovina nije isplativa za preradu, pa naši stočari ostaju bez plasmana i zatvaraju gazdinstva, kao i drugi poljoprivrednici. U poslednjih 10 godina zatvoreno je 62.000 poljoprivrednih gazdinstava”, istakao je Gulan.

Pomenute 2021. godine u Srbiju je uvezeno 3.249 tona mleka u prahu. Za osam meseci 2022. godine količina uvezenog mleka u prahu dostigla je čak 7.077 tona, čija je vrednost bila 27,9 miliona evra.

Ključni korisnik mleka u prahu je konditorska industrija, kojoj je namenjena podrška od 710 dinara - ali za otkup i korišćenje mleka u prahu domaćeg porekla.

Postupak za odobravanje prava na podršku pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podršku na osnovu javnog poziva koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, stoji u Uredbi.

Uredba predviđa i novčane kazne za one koji prekrše njene odredbe, pa će tako sa 150.000 do dva miliona dinara biti kažnjeno pravno lice koje ne dostavi istinite podatke ili ne iskoristi otkupljeno mleko u prahu isključivo za konditorsku proizvodnju u sopstvenim pogonima u Srbiji. Za ta dela propisana je i kazna od 100.000 do 150.000 dinara odgovornom licu u pravnom licu, dok je za preduzetnike propisana kazna od 50.000 do 150.000 dinara.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Biznis, Milica Rilak, 21.03.2023.
Naslov: Redakcija