Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE: Rasprava će trajati do 7. aprila 2023. godine


Ministarstvo pravde sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije zaštite podataka o ličnosti za period od 2023. do 2030. godine, u periodu do 7. aprila 2023. godine.

U toku javne rasprave o Predlogu strategije održaće se okrugli stolovi 27. marta 2023. godine u Novom Sadu i 31. marta 2023. godine u Beogradu.

Učesnici u javnoj raspravi su relevantni državni organi, predstavnici civilnog društva, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane.

Pozivaju se predstavnici državnih organa, predstavnici civilnog društva, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane da primedbe, predloge i sugestije za vreme trajanja javne rasprave dostavljaju Ministarstvu pravde putem elektronske pošte na predviđenom obrascu na e-mail: zlatkopetrovic@mpravde.gov.rs. ili poštom na adresu Ministarstvo pravde, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom “Javna rasprava - Predlog strategije zaštite podataka o ličnosti za period od 2023. do 2030. godine.

Tekst Predloga strategije pripremila je Radna grupa, koju je obrazovala Vlada, a čine je predstavnici relevantnih državnih organa, stručne javnosti i civilnog sektora.

 Po okončanju javne rasprave Ministarstvo pravde analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi o Predlogu strategije na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu strategije i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva pravde i na portalu “eKonsultacije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 15.03.2023.
Naslov: Redakcija