Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: U pripremi izmene Zakona jer je stanje u inspekcijskim službama izuzetno složeno. Nedovoljan je broj inspektora, a starosna struktura postojećih je nepovoljna


Ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović izjavio je da je na sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor konstatovano da je stanje u inspekcijskim službama izuzetno teško i složeno, da je starosna struktura nepovoljna, kao i da je nedovoljan broj inspektora.

Martinović je najavio da će se zbog ove alarmantne situacije uskoro menjati Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018), te da je Vlada Srbije po tom pitanju saglasna.

Bez obzira na ove objektivne probleme, koji nisu od juče, već postoje godinama, verujem da ćemo izmenama Zakona o inspekcijskom nadzoru rešiti bar jedan deo, ako ne i sve probleme, rekao je on.

Ono što je sigurno jeste da ove godine moramo da načinimo neke pomake, naglasio je ministar i dodao da će u radnu grupu koja će pripremati izmene biti uključen veći broj ljudi kako bi zakonsko rešenje bilo kvalitetnije.

Martinović je, podsetivši na to da je prosečna starost inspektora u Srbiji 59 godina i da će ove godine biti penzionisano više od 160 republičkih inspektora, istakao da postoji i dodatni problem napuštanja službe.

Prema njegovim rečima, razlozi za odlazak su različiti, a najčešće su to izuzetno teški uslovi za rad i veliki broj neprijatnih situacija na terenu.

Ministar je napomenuo da inspektori imaju važnu ulogu u svim oblastima života u kojima deluju, naročito u sivoj ekonomiji, ali i zdravstvu i poljoprivredi.

Na sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor razmatrani su i usvojeni godišnji izveštaji o radu inspekcija za 2022. godinu, godišnji planovi inspekcijskog nadzora republičkih inspekcija za 2023. godinu i kontrolne liste.

Takođe, donet je novi Poslovnik o radu radi efikasnijeg i ekonomičnijeg rada i formirana je Radna grupa za praćenje, usklađivanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad neprofitnim organizacijama.

Sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor prisustvovali su i načelnici upravnih okruga u Republici Srbiji.

Bez aktivnog učešća svih načelnika upravnih okruga u Srbiji problemi inspekcija ne mogu biti rešeni. Od sada pa nadalje oni će imati važnu ulogu u radu Koordinacione komisije i pojačaćemo vezu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa njima, zaključio je Martinović.

Izvor: Vebsajt Vlade, 17.03.2023.
Naslov: Redakcija