Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UPUTSTVO O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA SA STRANKAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA


Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 29/2020) od 15.03.2020. godine, koje su doneli predsednik Republike (02 broj: 2-1186/2020), predsednik Narodne skupštine (820- 447/20) i predsednik Vlade (85-00-2/2020-01), a u vezi člana 200. stav 5. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), predsednik Visokog saveta sudstva donosi

UPUTSTVO O

RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA SA STRANKAMA ZA VREME VANREDNOG STANjA

1. Od 15.03.2020. godine, do daljeg, PRESTAJE SA RADOM SA STRANKAMA šalter za prijem pošte Pisarnice Visokog saveta sudstva, Resavska 42, Beograd.

2. Stranke se o toku predmeta mogu informisati na telefon 011 3027 440, u vremenu od 9,00 do 13,00 časova.

3. STRANKE ĆE OD 15.03.2020. GODINE, PA NADALjE, PISMENA MOĆI DA PREDAJU SAMO PUTEM POŠTE.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 18.03.2020.
Naslov: Redakcija