Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACIONALNI PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI ZA PERIOD OD 2015. DO 2017. GODINE


Tekst Programa možete pogledati ovde (ONLINE)

Vlada je strateški orijentisana na proces evropskih integracija radi bržeg sticanja statusa punopravnog člana EU. Opšti okvir ekonomske politike za period od 2015. do 2017. godine utvrđen je razvojnim dokumentima Vlade kao što su: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane (u daljem tekstu: SSP), Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (2013 - 2016), opšte i sektorske nacionalne razvojne strategije, Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

Radi zadovoljavanja ekonomskih i političkih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji (EU) obezbediće se jačanje administrativnih kapaciteta i stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i zaštitu manjina, razvoj tržišne ekonomije i jačanje njenih kapaciteta da odgovori na pritisak konkurencije i tržišnih snaga iz EU, kao i stvaranje stabilnog ekonomskog i monetarnog okruženja. U skladu sa strateškim razvojnim okvirom opredeljena je ekonomska politika za naredni srednjoročni period. 

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 20.03.2015.