Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA I SVEDOKA KRIVIČNIH DELA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2020 - 2025. GODINE, U PERIODU 2023 - 2025. GODINE: Rasprava će trajati do 5. marta 2023. godine


Sprovodi se javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2020 - 2025. godine, u periodu 2023 - 2025. godine.

Javna rasprava će se održati u periodu do 5. marta 2023. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije na Predlog akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2020 - 2025. godine, u periodu 2023 - 2025. godine dostavljaju se Ministarstvu pravde na e-mail adresu: katarina.grga@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina 22-26.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 10.02.2023.
Naslov: Redakcija