Zastava Bosne i Hercegovine

KRIVIČNI ZAKONIK: Izmenama KZ pored fizičkog integriteta, zaštiti i imovinu novinara i članova njihovih porodica, u slučajevima koji su u vezi sa obavljanjem novinarske profesije


Članovi Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara razmatrali su predlog Udruženja sudija i tužilaca kojim su predložene izmene Krivičnog zakonika("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) koje predviđaju da se, pored fizičkog integriteta, zaštiti i imovina novinara i članova njihovih porodica, u slučajevima koji su u vezi sa obavljanjem novinarske profesije.

Taj predlog, kako se navodi u saopštenju Radne grupe, biće razmatran prilikom izrade analize regulatornog okvira kako bi se definisale potencijalne izmene Krivičnog zakonika i zakona koji uređuje krivični postupak sa ciljem da se dođe do unapređenja mehanizama krivičnopravne zaštite bezbednosti novinara i medijskih radnika, vodeći računa o zaštiti ljudskih prava u krivičnim postupcima.

Branko Stamenković predstavnik Republičkog javnog tužilaštva, upoznao je članove Radne grupe da je u januaru ove godine u javnim tužilaštvima formirano 12 predmeta na osnovu podnetih krivičnih prijava ili izveštaja o mogućim krivičnim delima koja su izvršena na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, a u vezi sa poslovima koje obavljaju.

Deset predmeta je aktivno i postupak je u toku, a u dva predmeta je doneta odluka da nema mesta pokretanju krivičnog postupka po službenoj dužnosti.

Predstavnici novinarskih i medijskih udruženja su izneli problem pritisaka na novinare, i istakli primere koji su se desili od početka 2021. godine.

Na sastanku je dogovoreno da će se o tim slučajevima detaljnije razgovarati na sledećem sastanku Radne grupe koji će biti održan u martu ove godine, što je i predviđeno Planom rada.

Na sastanku je usvojen i Pravilnik o radu Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara.

Kako se navodi, Radna grupa sastaće se sa predsednicom Vlade Republike Srbije Anom Brnabić i ministarkom kulture i informisanja Majom Gojković u petak 26. februara.

Izvor: Vebsajt Novosti, 19.02.2021.
Naslov: Redakcija