Zastava Bosne i Hercegovine

SUDSKI POSLOVNIK: Forum sudija Srbije inicira izmenu poslovnika, kako bi se definisao način formiranja veća i raspodela predmeta, kako novoizabranim sudijama tako i onima koji menjaju materiju u kojoj postupaju


Forum sudija Srbije pokrenuo je Inicijativu za izmenu Sudskog poslovnika ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - ispr., 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018, 43/2019 i 93/2019) u pogledu načina formiranja veća novoizabranim sudijama. Inicijativa je upućena Ministarstvu pravde i Vrhovnom kasacionom sudu Srbije.

U proteklih godinu dana Forum sudija Srbije anketirao je novoizabrane sudije po pitanju načina formiranja veća, odnosno dodele predmeta u rad. Razlog za sprovođenje ankete je posledica što je uočeno da među sudovima postoji različita praksa po ovom pitanju. Neujednačeno postupanje prilikom formiranja veća dovodi sudije u neravnopravan položaj. Ukoliko sudije imaju različitu strukturu predmeta, njihov rad neće ni moći da bude adekvatno vrednovan.

Razlog za neujednačeno postupanje nalazi se u različitom tumačenju odredaba Sudskog poslovnika kao i Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta. Forum sudija Srbije smatra da je neophodno da se Sudskim poslovnikom konačno, na potpun i precizan način definiše način formiranja veća i raspodela predmeta, kako novoizabranim sudijama tako i onima koji menjaju materiju u kojoj postupaju.

Izvor: Vebsajt Forum sudija Srbije, 29.01.2021.
Naslov: Redakcija