Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOJ VRSTI OBJEKATA I POSEBNOJ VRSTI RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNO PRIBAVLJATI AKT NADLEŽNOG ORGANA, KAO I VRSTI OBJEKATA KOJI SE GRADE, ODNOSNO VRSTI RADOVA KOJI SE IZVODE, NA OSNOVU REŠENJA O ODOBRENJU ZA IZVOĐENJE RADOVA, KAO I OBIMU I SADRŽAJU I KONTROLI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV I POSTUPKU KOJI NADLEŽNI ORGAN SPROVODI: Troškovi priključka na gas niži i do 100.000 dinara po domaćinstvu. Građani će plaćati samo troškove tipskog priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa


Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović potpisao je izmenu i dopunu Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020), koji se tiče smanjenja troškova priključka na gasovodnu mrežu.

Stupanjem na snagu Pravilnika drastično će se smanjiti troškovi građana Srbije koji su za izgradnju priključka na distributivnu gasovodnu mrežu JP Srbijagas, do sada plaćali iznos i do 200.000 dinara.

Ta cena obuhvatala je pribavljanje dokumentacije koja se odnosi na: lokacijske uslove za izgradnju priključka, rešenje o odobrenju za izvođenje radova i prijavu početka izvođenja radova, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva.

Izmenama Pravilnika je obezbeđeno da troškovi koje će građani snositi u narednom periodu prilikom priključenja na gasovodnu mrežu, budu umanjeni i do 100.000 dinara.

Izmenom Pravilnika građani će plaćati samo troškove tipskog priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa na osnovu Odluke o visini troškova i saglasno metodologiji.

Imajući u vidu da više od 95 odsto potencijalnih korisnika predstavljaju građani sa objektima iz kategorije A, površine do 400 metara kvadratnih (porodične kuće, vile, vikendice, letnjikovci...) procena je da će ovakva izmena znatno olakšati građanima da regulišu pitanje prelaska na gas.

Do sada su se administrativni troškovi pribavljanja svih potrebnih uslova, saglasnosti i rešenja za izgradnju priključka na distributivnu gasovodnu mrežu JP Srbijagas i to bez troškova izrade geodetskog snimka postojećeg stanja na katastarskoj podlozi (KTP), troškove izrade Idejnog rešenja (IDR) i troškove izrade Idejnog projekta (IDP), veoma razlikovali od slučaja do slučaja i kretali su se u rasponu od 30.000,00 do 80.000,00 dinara.

Kada se ovome dodaju troškovi izrade KTP, IDR i IDP (koji se obezbeđuju na tržištu i koji su neophodni da bi se mogao podneti zahtev), može se proceniti da je minimalni iznos ukupnih administrativnih troškova izgradnje priključka na distributivnu mrežu ne manji od 60.000 dinara, a u nekim slučajevima i opštinama sigurno prevazilazi i 100.000 dinara.

Kako bi se obezbedilo da priključenje na gas i dalje bude bezbedno i tehnički sigurno, Ministarstvo građevinarstva je o navedenim izmenama Pravilnika pribavilo i pozitivno mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, dok se JP Srbijagas obavezalo da nedvosmisleno snosi odgovornost tehničke bezbednosti svojih instalacija, uključujući i kućne gasne priključke, navedeno je u saopštenju Ministarstva građevinarstva.

Izvor: Vebsajt Novosti, 19.02.2021.
Naslov: Redakcija