Zastava Bosne i Hercegovine

SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I RAD INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: Paragraf organizuje vebinar 16. marta 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Sistem finansijskog upravljanja i kontrole i rad interne revizije kod korisnika javnih sredstava", 16. marta 2021. godine.

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa postavljanjem Sistema finansijskog upravljanja i kontrola kod korisnika javnih sredstava, u svim fazama procesa. Učesnicima će biti prezentovani i načini za uspostavljanje i ažuriranje Sistema FUK, kroz konkretne primere i modele.

U drugom delu biće prezentovano postupanje interne revizije kod korisnika javnih sredstava, od plana do davanja preporuka i praćenja postupanja po datim preporukama.

Jedan deo vebinara biće posvećen i načinu izrade izveštaja o sistemu FUK i interne revizije za 2020. godinu i predaju Centralnoj jedinici za harmonizaciju.

Učesnicima vebinara će biti prezentovan način implementacije i ažuriranja Sistema finansijskog upravljanja i kontrola kroz praktične primere i modele. Takođe, učesnicima će biti približen i način rada i postupanje interne revizije kod korisnika javnih sredstava, kao i obaveze odgovornih lica u skladu sa datim preporukama. Jedan deo vebinara biće posvećen i popunjavanju izveštaja o sprovođenju Sistema FUK i interne revizije za 2020. godinu.

Vebinar je namenjen direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta svih nivoa vlasti i sredstava RFZO, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, pravosudnim organima, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, javnim agencijama, javnim preduzećima i svim drugim korisnicima javnih sredstava.

Teme vebinara:

SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

 • Priprema i uspostavljanje sistema FUK u konkretnoj organizaciji
 • Sagledavanje poslovnih procesa
 • Procena rizika
 • Izrada pojedinačnih procedura
 • Ažuriranje Sistema

INTERNA REVIZIJA

 • Organizovanje interne revizije kod korisnika javnih sredstava
 • Plan rada
 • Postupanje interne revizije
 • Preporuke i praćenje postupanja po preporukama
 • Revizije sistema

IZVEŠTAJI O SPROVOĐENJU FUK I INETRNE REVIZIJE ZA 2020. GODINU

 • Izrada izveštaja o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • Izrada izveštaja o radu interne revizije

Predavači:

 • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru",
 • Vesna Jovičić - ovlašćeni interni revizor, zaposlena u Ministarstvu finansija.

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Sistem finansijskog upravljanja i kontrole i rad interne revizije kod korisnika javnih sredstava".

Izvor: Redakcija, 22.02.2021.