Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

TEMATSKA OTVORENA VRATA U SOMBORU - KAKO OBEZBEDITI EFIKASNOST I PRAVIČNOST U IZVRŠNOM POSTUPKU?, 30. JANUARA 2020. GODINE


U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Somboru, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Tematska otvorena vrata u Somboru - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? biće održana u četvrtak 30. januara 2020. godine, od 17.00 - 18.30h, u Osnovnom sudu u Somboru, Venac Stepe Stepanovića 13, sudnica br 10, I sprat.

Učesnici:

  • Nova uloga sudova u izvršnom postupku - glavni izazovi - Milivojević Dejan, sudija Osnovnog suda u Somboru
  • Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju - dosadašnja iskustva javnih izvršitelja - Javni izvršitelj TBD
  • Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom - Vesna Martinović, sudija Osnovnog suda u Somboru i članica Upravnog odbora Društva sudija Srbije
  • Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku - Sonja Prostran, viša pravna savetnica, USAID Projekat vladavine prava

Moderator: Beogradski centar za ljudska prava TBD.

Prijave su otvorene do srede, 29. januara 2020 godine, na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/3069755.

Izvor: Vebsajt Otvorena vrata pravosuđa, 21.1.2020.
Naslov: Redakcija