Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANO DRUGO U NIZU SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2019. GODINU"


U Kragujevcu je 22. januara 2020. godine, u organizaciji kompanije Paragraf, održano drugo u nizu savetovanje na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2019. godinu."

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci i saradnici kompanije Paragraf, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Savetovanje je otvoreno kratkim izlaganjem predstavnika kompanije Paragraf o prednostima digitalne kancelarije i obavezi izdavanja elektronske fakture, elektronskom dokumentu i elektronskom poslovanju.

Zatim je usledilo predavanje Ivana Stevovića, ovlašćenog revizora, na temu sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu, sa posebnim osvrtom na novine u primeni računovodstvenih propisa, vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja, sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja, kao i dostavljanje i registraciju finansijskih izveštaja.

Nakon toga, reč je uzeo Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" posvećujući predavanje utvrđivanju poreza na dobit za 2019. godinu, sa naglaskom na sledeće teme:

• Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu

• Obračunavanje poreske amortizacije

• Kapitalni dobici i gubici

• Priznavanje rashoda po osnovu otpisa i ispravke vrednosti potraživanja

• Poreski podsticaji

• Transferne cene

• Utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika.

Savetovanje je bilo namenjeno finansijskim direktorima, računovođama, poreskim savetnicima, revizorima, kao i svim ostalim licima koja primenjuju poreske i računovodstvene propise u svom poslovanju.

Naredno savetovanje će biti održano u Nišu - 23. januara 2020. (četvrtak) - Hotel Tami residence.

Izvor: Redakcija, 22.1.2020.