Zastava Bosne i Hercegovine

VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA ZLATIBORU, OD 26. DO 29. MAJA 2024. GODINE: Tema "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"


U periodu od 26. do 29. maja 2024. godine, Kompanija Paragraf na Zlatiboru organizuje tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Zajednička tema za oba sektora, prvog dana savetovanja biće Aktuelna pitanja u vezi sa izdavanjem e-faktura i evidentiranjem PDV u evidencijama SEF.

Za javni sektor predviđene su sledeće teme:

KONTROLA, REVIZIJA I INSPEKCIJSKI NADZOR

 • Aktuelnosti u poslovanju javnog sektora iz oblasti budžetskog sistema i računovodstva, interne kontrole i primanjima van radnog odnosa
 • Postupanje korisnika budžetskih sredstava u sistemima IFISuP i SPIRI
 • Najčešće nepravilnosti utvrđene u eksternoj revizijii korisnika javnih sredstava
 • Standardi rada budžetske inspekcije i najčešće primedbe u terenskoj kontroli

RADNI ODNOSI U JAVNOM SEKTORU

 • Pravo na godišnji odmor zaposlenih kod korisnika javnih sredstava (sticanje prava, dužina godišnjeg odmora, srazmerni godišnji odmor, naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor)
 • Položaj i prava po osnovu rada javnih funkcionera
 • Postupanje organa vlasti po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
 • Nacionalni okvir kvalifikacija (NOKS) - razvrstavanje, šifriranje, lista i ekvivalentnost postojećih kvalifikacija - najčešće dileme i rešenja u praksi

OBRAZOVANJE I VASPITANJE

 • Primena novih pravilnika u osnovnim i srednjim školama - postupanje u vezi sa zaštitom od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (novi protokol), ocenjivanjem učenika, izvođenjem zaključnih ocena i vaspitno-disciplinskom odgovornošću učenika

JAVNE NABAVKE

 • Sastavljanje konkursne dokumentacije - bitni elementi za nabavke pojedinih predmeta: energenti, hrana, prevoz, ekskurzije, usluge čišćenja, projektovanje i radovi
 • RADIONICA: rangiranje ponuda u postupku javne nabavke (bodovanje)

 * Ostale teme koje do početka Savetovanja budu aktuelne

Za privatni sektor predviđene su sledeće teme:

POREZI I RAČUNOVODSTVO

 • Interni obračun PDV po osnovu prometa koji vrše strana lica i evidentiranje internog obračuna u Pojedinačnoj evidenciji PDV - pitanja iz prakse
 • Tržišna vrednost kao osnovica za obračun PDV kod prometa dobara i usluga povezanom licu - pravila povezanosti, način utvrđivanja tržišne vrednosti i pravila izdavanja računa
 • PDV tretman i računovodstveno evidentiranje vraćanja dobara

CARINSKO POSLOVANJE

 • Carinske povlastice
 • Najnovije promene u zoni slobodne trgovine - Sporazumi sa Kinom, UAE i Egiptom (trgovinski aspekt i pravila o poreklu i procedure za primenu)

DEVIZNO POSLOVANJE

Kreditni poslovi sa inostranstvom:

 • vrste kreditnih poslova sa inostranstvom;
 • način i uslovi za kreditno zaduživanje rezidenta u inostranstvu uzimanjem finansijskog kredita i zajma;
 • način i uslovi pod kojima rezident može odobriti finansijski zajam nerezidentu;
 • rokovi i način izveštavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom;
 • podsećanje na obaveze izveštavanja u aktuelnom periodu

RADNI ODNOSI I ZARADE

Direktor privrednog društva:

 • Pravni osnov angažovanja, sa osvrtom na prava i obaveze direktora u radnom odnosu ili van radnog odnosa;
 • Poreski tretman ugovorene naknade i naknade troškova direktora angažovanog van radnog odnosa;

PRIVREDNA DRUŠTVA

Zaštita konkurencije u Republici Srbiji:

 • Usklađenost poslovanja privrednih subjekata sa Zakonom o zaštiti konkurencije
 • Zabrana restriktivnih sporazuma
 • Zloupotreba dominantnog položaja

DELATNOSTI

Aktuelnosti u oblasti trgovine i zaštite potrošača:

 • Rešavanje nedoumica koje su se javile u praksi u vezi sa organizacijom prodajnih podsticaja i izjavljivanjem reklamacije od strane kupca
 • Vansudsko rešavanje sporova

 * Ostale teme koje do početka Savetovanja budu aktuelne

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju stručnom Savetovanju, na kojem ćemo iz prve ruke saznati koje su to novine u primeni opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru, uz pružanje odgovora na najaktuelnija pitanja postavljena neposredno od strane učesnika.

Na savetovanju će učestvovati:

 • eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, predstavnici ministarstava i ostalih relevantnih institucija, sa dugogodišnjim iskustvom
 • urednici stručnih časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Pravo u javnom sektoru”, "Pravo u privredi i pravosuđu" i
 • ostali kompetentni predavači i autori - kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima, a ujedno i otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće kroz neposredne razgovore i postavljanje pitanja predavačima od strane učesnika Savetovanja.

Detaljne informacije o stručnom Savetovanju (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici Savetovanja “Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru“.

Pridružite nam se na višednevnom stručnom Savetovanju na Zlatiboru i među prvima saznajte sve novine u zakonodavstvu Republike Srbije!


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 21.12.2023.