Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU: Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije nezadovoljno Predlogom zakona


Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije nezadovoljno je Predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, ne samo zbog činjenice da se način usklađivanja penzija neće menjati u naredne tri godine, već zbog činjenice da nema govora ni o vraćanju umanjenih penzija od 1. novembra 2014. do 30. septembra 2018. na osnovu neustavnog Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016).

To samo, navode iz udruženja u svom saopštenju, dokazuje da je vlada potvrdila da je za njih završena priča u vezi sa vraćanjem umanjenih penzija i da neisplaćenih 840 miliona evra bez kamate koliki je dug treba zaboraviti što nije moguće, kaže Jovan Tamburić predsednik ovog udruženja.

Usklađivanje penzija početkom 2022. od 5,5 odsto nije dovoljno da pokrije ni rast cena odnosno inflacije od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, tako da će prinadležnosti koje su prema analizi Ministarstva finansija tek 2021. dostigle realnu vrednost iz 2012. ponovo biti realno umanjene. Usklađivanje penzija po “švajcarskoj formuli” sa podacima koji kaskaju za inflacijom šest meseci je dodatno umanjenje ionako niskih primanja najstarijih – napominje Tamburić.

Doprinosi penzijskog fonda na teret poslodavaca se umanjuju za novih 0,5 odsto čime se automatski smanjuju i prihodi Fonda PIO za oko 50 miliona evra. Smanjivanje obaveza poslodavaca je moralo da bude izvršeno na način koji ne ugrožava prihode Fonda PIO i visinu penzijske osnovice budućih penzionera.

Budžetom nisu predviđena ni sredstva za ublažavanje teškog položaja poljoprivrednih penzionera koji dobijaju najnižu penziju od 12.582 dinara a koja je manja od najniže penzije u kategoriji zaposlenih i samostalnih delatnosti od 15.004 dinara – kaže Tamburić.

Praksa plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera iz perioda kada se u fondu od prihoda prelivalo mora biti prekinuta. Penzioneri kao stariji od 65 godina po zakonu imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu. U tom smislu novac iz budžeta koji se izdvaja Fondu PIO da bi ga on prosledio Fondu za zdravstveno osiguranje treba direktno iz budžeta da se opredeli Fondu za zdravstveno osiguranje. Ovo zahvatanje nije izdvajanje za penzije nego za zdravstvo.

Odvajanja za penzije bi tako bila manja od devet odsto BDP-a u odnosu na proklamovanih 11 procenata. Milijarda evra godišnje bila bi dovoljna za podizanje najniže penzije, vraćanje duga oštećenim penzionerima zbog smanjenja prinadležnosti i ukidanje doživotnih penala zbog odlaska u prevremenu starosnu penziju – zaključuje Tamburić.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 12.11.2021.
Naslov: Redakcija