Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: Zakon je nedavno unapređen, a za 2022. godinu najavljuju se nove izmene


Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021) tehnički je izmenjen, ali suštinski je to novi zakon koji je doveo pravni okvir u ovom domenu do internacionalnog standarda, rekao je advokat Milan Parivodić na panelu održanom u okviru 11. Međunarodne konferencije o mineralnim resursima.

Poslednja diskusija ove internacionalne manifestacije održane u Beogradu, bila je na temu novog srpskog Zakona o rudarstvu, kako bi se predstavile zakonske regulative koje će rudarstvo i ekologiju u našoj zemlji podići na viši nivo.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima stupio je na snagu 30. aprila, a najznačajnije izmene se odnose na usklađivanje sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite životne sredine i uvođenje e-poslovanja u ovoj grani privrede.

Parivodić je objasnio da je Zakonom previđeno da se razvrstavanje resursa i rezervi mineralnih sirovina vrši u skladu sa aktuelnom verzijom Panevropskog kodeksa za izveštavanje rezultata istraživanja mineralnih resursa i rezervi.

Tehničke stvari koje su poboljšane i unapređene Novim zakonom predstavio je direktor kompanije Terragold & co Dragan Milošević.

On je objasnio da se prva grupa poboljšanja u Zakonu odnosi na proceduru dobijanja radnih odobrenja koje izdaje resorno ministarstvo i na plan uvođenja elektronskog sistema podnošenja zahteva za odobrenje geoloških istraživanja i radove.

Takođe je naveo da su novine i osnivanje Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije, proces izdavanja licenci za određene aktivnosti u domenu geologije i rudarstva, kao i definisanje uslova za kompetentna lica koja treba da imaju pravo i odgovornosti za izveštavanje o mineralnim resursima i rezervama po standardima EU.

Milošević se osvrnuo i na Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima iz 2015. godine, te prokomentarisao najnovije Izmene Zakona koje su planirane za narednu godinu, koje je najavio pomoćnik ministra rudarstva i energetike Dejan Milijanović.

- Zakon iz 2015. je bio dobar i privukao dosta investicija, a izmenama koje su usvojene ove godine Zakon je poboljšan, te bi trebalo da budemo oprezni i mi kao rudarsko geološke kompanije i država koja ne bi trebalo da ima tako česte intervencije na ovu temu, jer česta promena zakona izaziva neku vrstu anksioznosti kod investitora - ocenio je Milošević.

Na panelu je bilo reči i o usklađenosti sa evropskim zakonima o rudarstvu i sprovođenju strategija za postizanje standarda EU, a profesor sa koledža iz Londona Bernhard Majer je poručio da tenzija između međunarodnih i nacionalnih zakona postoji i da je zadatak stručnih timova da ih u što većoj meri približe.

Jedanaesta međunarodna konferencija "Održivi rast kroz odgovorno rudarstvo" ima za cilj razmenu informacija i ideja iz oblasti rudarstva, geologije i geofizike, a fokusiraće se na značajan doprinos rudarskog sektora na ekonomski razvoj zemalja.

Na konferenciji je bilo reči i o značaju i uticaju žena u rudarskoj industriji na panelu "Žene u rudarstvu: Globalna perspektiva". Predstavnice ženske populacije zaposlene u ovoj delatnosti istakle su da se sve veći broj žena stručno usavršava i obrazuje u oblasti geologije i rudarstava.

Izvor: Vebsajt eKapija, 17.11.2021.
Naslov: Redakcija