Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Odredbe o prinudnoj likvidaciji usaglašene sa propisima EU


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Time treba da se otklone postojeći problemi u praksi, i to zbog, fiktivnih, lažnih adresa sedišta privrednih društva i preduzetnika.

Kako je ranije objasnila ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, analiza je pokazala da se zakon ne primenjuje i da "maštovitim" ljudima koji, kako kaže, smatraju stilom života kršenje zakona omogućava postojanje fantomskih firmi.

"Izmene i dopune zakona pokušavaju da to uklone iz naše ekonomske i pravne prakse", rekla je Čomićeva.

Ona je navela da se izmene odnose i na uvođenje obaveza za privredna društva i preduzetnike da se registruju kao korisnici usluga elektronske uprave. Sada će, kaže, postojati obaveza za privredna društva da se registruju kao korisnici usluga elektronske uprave.

Sledeća izmena je definisanje nenovčanog uloga u društvo u slučaju kupovine stečajnog dužnika kao pravnog lica.

"Precizirani su slučajevi u kojima preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti po sili zakona, odnosno prinudna likvidacija privrednog društva", rekla je Čomić.

Dodala je da su najvažnije izmene i dopune Zakona o privrednim društvima koje se regulišu zaštitu prava manjinskih članova u tome što se preciziraju odredbe o prinudnoj likvidaciji i usaglašavaju se sa propisima EU.

Prema njenim rečima, izmenama Zakona se uvodi mogućnost da zainteresovano lice može tužbom nadležnom sudu da zahteva brisanje registrovane adrese sedišta društva ako lice ima pravo svojine, ako nije dozvolilo upotrebu tog prostora za vršenje upravljanja poslovanjem društva.

Izvor: Vebsajt B92, 17.11.2021.
Naslov: Redakcija