Zastava Bosne i Hercegovine

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: Liste kandidata za šefove 50 viših i osnovnih javnih tužilaštava upućene Vladi RS


Državno veće tužilaca prosledilo je Vladi Republike Srbije liste kandidata za šefove 50 viših i osnovnih javnih tužilaštava u Srbiji.

Na listama se nalaze kandidati sa do 3 boda razlike, kojim ih je ocenila Komisija DVT za njihove programe za postupanje i unapređenje rada javnog tužilaštva.

Na jednoj listi se tako nalazi i po više kandidata, a Vlada od njih treba da Narodnoj skupštini Republike Srbije predloži jednog ili više kandidata za izbor za javnog tužioca.

Izbori za tužioce treba da se okončaju pre kraja godine, pošto na mandat od šest godina treba da stupe 1. januara 2022.

Na listi kandidata za šefa Tužilaštva za organizovani kriminal je aktuelni prvi čovek tog tužilaštva Mladen Nenadić, dok su kandidati za Višeg javnog tužioca u Beogradu aktuelni Apelacioni javni tužilac Tomislav Kilibarda, zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu Nenad Stefanović i Prvi osnovni javni tužilac Ljubivoje Đorđević.

Na ovim izborima pored Tužioca za organizovani kriminal i Višeg Javnog tužioca u Beogradu biraju se šefovi za još 18 viših i 30 osnovnih javnih tužilaštava.

Prema Zakonu o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 - odluka US), javnog tužioca na predlog Vlade, bira Narodna skupština na period od šest godina i on može biti ponovo biran.

Vlada predlaže Narodnoj skupštini jednog ili više kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca sa liste kandidata koju je utvrdilo DVT.

Prethodno DVT dostavlja Vladi listu jednog ili više kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca.

U slučaju da DVT predloži Vladi samo jednog kandidata, Vlada može vratiti predlog DVT, kaže Zakon.

Izvor: Vebsajt RTV, 17.11.2021.
Naslov: Redakcija