Zastava Bosne i Hercegovine

PETICIJA ZA IZMENU SETA ZAKONA U CILJU IZJEDNAČAVANJA PRAVA PREDUZETNICA SA ZAPOSLENIM ŽENAMA


Predstavnice Inicijative "Mame su zakon" predale su predloge izmena seta zakona, kao i više od 41.000 potpisa peticije "I preduzetnice su mame", čiji je cilj poboljšanje njihovog položaja.

One zahtevaju izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019), Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn. i 44/2021) i Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - odluka US, 51/2021 - odluka US, 53/2021 - odluka US i 66/2021), koji, navode, imaju diskriminatorski odnos prema ženama preduzetnicama.

Preduzetnica Maša Đurić, koja je u sedmom mesecu trudnoće, kaže da je osnovni zahtev da se žene preduzetnice tretiraju kao ostale zaposlene žene i da imaju ista prava.

- Tražimo da budemo tretirane kao sve druge zaposlene, želimo da naši partneri preuzmu brigu o detetu dok se mi vraćamo svojim biznisima koje smo gradile - rekla je Đurić.

 Neki od zahteva koje su predale Ministarstvu za rad su da preduzetnice mogu da prenesu odsustvo sa posla na svoje partnere i da država preuzme obavezu plaćanja obaveznih doprinosa za socijalno osiguranje. Takođe, ako se odluče na to da imaju troje i više dece, da mogu da koriste odsustvo sa posla u trajanju od dve godine, pravo na minimalnu naknadu tokom prva tri meseca bebinog života koja ne može da bude manja od republičkog minimalca.

Izvor: Vebsajt Novosti, 19.10.2021.
Naslov: Redakcija