Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O TARIFI ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI: Deo advokata nezadovoljan zbog manjih tarifa. Traže da tarifa za besplatnu pravnu pomoć bude 50 odsto pune tarife, kao za službene odbrane


Advokati traže da tarifa za besplatnu pravnu pomoć bude 50 odsto pune tarife, kao za službene odbrane, a ne 30, čulo se na inicijalnom protestu advokata ispred strukovne komore, u Beogradu.

Takođe traže da se država obaveže da neće uvoditi obaveznu medijaciju. Oko 200 okupljenih advokata izrazilo je nezadovoljstvo radom Advokatske komore Srbije, za koju tvrde da ih je izdala u radnim grupama za izradu zakona o izvršenju i obezbeđenju, medijaciji, besplatnoj pravnoj pomoći i oko poreza.

Traže da komorska vrhuška preuzme odgovornost, a da država potpiše dokument da nijedan propis vezan za položaj advokature neće donositi ili menjati bez učešća najšireg članstva. Advokatima smeta i uvođenje notarske overe advokatskog punomoćja u izvršnom postupku, kao i povećanje poreza pre nego što se ekonomski položaj advokature stabilizuje.

Advokat Miroslav Živković najavio je proteste svakog petka. Postavljeno je i pitanje o navodnom nenamenskom trošenju novca u vrhu AKS.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 19.10.2019.
Naslov: Redakcija