Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O BUDŽETU ZA 2021. GODINU: Većina ministarstava i javnih preduzeća je tražila više sredstava


Budžetski korisnici imali su rok do 1. septembra da Ministarstvu finansija dostave predlog svojih troškova pre svega za 2021, ali i dve naredne godine.

Većina ministarstava i javnih preduzeća je, kako se čuje, tražila preko zacrtanih limita. Narednih dana nadležni će "češljati" i "sužavati" pristigle predloge, a za koje planove, ipak, neće biti para - znaće se kada Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu stigne pred poslanike.

Naredne godine, železnički i intermodalni saobraćaj može da računa na ukupne subvencije od 13,1 milijardu dinara. One će ići preko Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Subvencije za "Puteve Srbije" planirane su u ukupnom iznosu od 7,3 milijarde dinara, od čega 0,5 milijardi za učešće Srbije u Projektu rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja. Subvencije za "Koridori Srbije" planirane su u iznosu od 0,5 milijardi dinara. Ministarstvo bi trebalo u 2021. godini raspolaže sa čak 109,8 milijardi dinara. Za ovu im je limit bio postavljen na 95,6 milijardi, a zbir u budžetu je stao na 97,5 milijardi dinara.

Ukupne subvencije u oblasti poljoprivrede koje se isplaćuju sa razdela Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja uključuju i sredstva IPARD-a, ne bi smele da premaše 37 milijardi dinara. Samo Ministarstvo bi trebalo da raspolaže sa 47,3 milijarde dinara, što je oko 600 miliona dinara manje od plana za ovu godinu.

Subvencije namenjene za "energetski ugroženog kupca" planiraju se u iznosu ne manjem od 1,3 milijarde dinara. Granica trošenja Ministarstva rudarstva i energetike je postavljena na 12,4 milijarde dinara, što je na ovogodišnjem nivou.

Uputstvo namenjeno budžetskim korisnicima pokazuje da na manje sredstava treba da računa Narodna skupština, i to za oko 1,1 milijardu dinara. To je očekivano, jer je ovo bila izborna godina.

Najveći je limit Ministarstva finansija - 422,7 milijardi dinara. To je oko osam milijardi više od granice postavljene prošlogodišnjim uputstvom. Na oko devet milijardi dinara manje bi moglo da računa i Ministarstvo odbrane. Nešto više, oko 700 miliona, moglo bi da potroši Ministarstvo zaštite životne sredine. Ministarstvu privrede granica je postavljena na 20,3 milijarde dinara, a budžet im je ove godine dodelio oko 1,9 milijarde više.

U limitima su sadržana i sredstva za finansiranje osnovne delatnosti Javne medijske ustanove "Radio-televizije Srbije", na razdelu Ministarstva kulture i informisanja, u iznosu od 3,1 milijarde dinara. U dokumentu piše da ih treba planirati ukoliko se stekne pravni osnov izmenom Zakona o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 103/2015 i 108/2016).

Ministarstvo finansija priprema i rebalans ovogodišnjeg budžeta, jer je kasa planirana u potpuno drugim uslovima. Nova računica će promeniti i prihodnu i rashodnu stranu, ali i samu strukturu rashoda.

Projekcija prihoda i troškova vode do znatno većeg "minusa". Umesto 20,1 milijarda dinara, najmanje 381 milijarda dinara, što je oko 6,9 odsto BDP. Na nivou opšte države dolazi do povećanja planiranog fiskalnog deficita sa 0,5 odsto na 7,2 odsto BDP.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B., 17.09.2020.
Naslov: Redakcija